Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace nákladů na provádění zemních prací v projektech pozemních komunikací 

   Author: Elizaveta Vlasova; Supervisor: Vondruška Michal; Opponent: Mejda Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací nákladů na provedení zemních prací v projektech dopravního stavitelství z pohledu zhotovitele. Cílem práce je provedení optimalizace, vyhodnocení a prokázání užitku jejího provedení ...
  • Podnikatelský záměr budoucího využití objektu prodejny smíšeného zboží v obci Bystré v Orlických horách 

   Author: Lenka Horáková; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Ježek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru budoucího využití prodejny potravin v obci Bystré v Orlických horách. Práce je dělena na dvě hlavní části. V první části je popsán stávající objekt včetně jeho ...