Now showing items 1-1 of 1

  • Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

   Author: Martin Zigo; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Soutner Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato diplomová práce se primárně zaobírá problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a na ní navazující praktickou část. V teoretické části práce se ...