Now showing items 1-2 of 2

  • Nástroj pro nacenění pasivního, nulového a plusového domu 

   Author: Sandra Juchymová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Šubrt Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem diplomové práce je tvorba nástroje pro určení ceny obálky rodinného domu v pasivním standardu. Nástroj vyhodnotí dům i ve variantě nulového a plusového domu, se započtením návratnosti z prodeje přebytečné energie. ...
  • Posouzení variant obálek pasivního domu s využitím agregovaných položek 

   Author: Martina Wirthová; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Pícha Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Předmětem této diplomové práce je posouzení variant obálek pasivního domu s využitím agregovaných položek. Diplomová práce je rozdělena do dvou rovin, teoretické a praktické. Cílem teoretické části je uvedení do problematiky ...