Now showing items 894-913 of 2342

  Subject
  industrial person [1]
  informace [1]
  Informačné modelovanie stavieb [1]
  informační a komunikační technologie [1]
  informační model [1]
  informační modelování [1]
  Informační modelování staveb [1]
  informační modelování staveb [2]
  Informační modelování staveb (BIM), Výkonný plán BIM (BEP), šablona BEP pro české prostředí (CzBEP), informační model projektu (PIM), informační model pro správu objektu (AIM), požadavky klienta (EIR), sdílené pracovní prostředí (CDE), standardy, procení mapy, informační výměny [1]
  Informační modelování staveb (BIM),IFC,stavební zákon,veřejná zakázka,veřejný zadavatel [1]
  Informační modelování staveb (BIM),model,CAD,koordinace,Revit,rekonstrukce,projektová dokumentace [1]
  Informační modelování staveb,Implementace BIM,stavební podnik,analýzy,přínosy implementace,překážky implementace,varianty,rozhodovací proces,zobecnění [1]
  Informační modelování staveb,implementace,standardizace,výstavbový projekt,stavební společnost [1]
  Informační systémy, zavádění informačního systému, rozpočtové programy, informační systém euroCALC,nabídková příprava dodavatele [1]
  informační technologie [1]
  information [1]
  Information and Communication Technology [1]
  information model [1]
  Information modeling [1]
  Information Modeling,implementation of BIM,construction company,analysis,benefits of implementation,implementation barriers,variants,decision-making process,generalization [1]