Now showing items 1-8 of 8

  • Finanční analýza firmy TIPS 

   Author: Futerová Eliška; Supervisor: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Marketing ve stavební firmě 

   Author: Duník Miroslav; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá v teoretické části marketingovými činnostmi stavebních firem, historií marketingu v oboru stavebnictví, segmentací trhu a marketingovým mixem. V analytické části se pak práce věnuje rozboru ...
  • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

   Author: Štovčíková Zuzana; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Marketingové strategie ve stavebnictví 

   Author: Valenta Václav; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce pojednává o marketingových strategiích ve stavebnictví. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na klíčové strategie společností, nové marketingové trendy a inovace. ...
  • Návrh a posouzení variant využití vybrané nemovitosti 

   Author: Sára Ryglová; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením variant využití objektu Strašnického divadla. Divadlo je zastaralé a ve špatném stavu. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá investičním ...
  • Obnovitelné zdroje energie z pohledu investičního procesu 

   Author: Kovandová Veronika; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Hlavním tématem této bakalářské práce je vytvoření komplexního přehledu zdrojů elektrické energie v České republice. Teoretická část je zaměřena na popis jednotlivých zdrojů energie a větší část je věnována podrobnému ...
  • Příprava výstavbového projektu bytového domu v Praze - Stodůlky 

   Author: Macková Lucia; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Předmětem této práce je prvotní studie proveditelnosti výstavbového projektu bytového domu v Praze Stodůlkách z pohledu developera. Práce si klade za cíl vytvořit podklad pro investiční rozhodnutí, zda je záměr výnosový a ...
  • Statistické údaje ve stavebnictví 

   Author: Vencl Miloš; Supervisor: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)