Now showing items 41-47 of 47

  • Studie proveditelnosti polyfunkčního domu v Uherském Hradišti 

   Author: Hoch Jaroslav; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na zpracování vybraných částí studie proveditelnosti polyfunkčního domu v Uherském Hradišti. Cílem práce je stanovení optimálního rozložení ploch různého využití polyfunkčního domu za účelem ...
  • Varianty investičního zhodnocení pozemku v katastru obce Homole 

   Author: Frdlík Martin; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Cílem práce je navrhnout co nejlepší ekonomické zhodnocení konkrétního pozemku. Autorem práce jsou navrženy dvě investiční varianty zhodnocení pozemku. Vycházejí z rozdílného dělení daného pozemku na stavební parcely. V ...
  • Vyhodnocení českého podnikatelského prostředí se zaměřením na stavebnictví a porovnání se Slovenskem 

   Author: Roland Karlubík; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Sektor stavebníctva je jedným z odvetví, v ktorom je v dnešnej dobe evidovaný nemalý počet malých a stredných podnikateľov a významne sa podieľa na tvorbe ekonomiky. Táto práca rozoberá práve tento sektor ako indikátor z ...
  • Vyhodnocení dopadu daňové evidence a vedení účetnictví na daň z příjmu z podnikání pro malý stavební podnik 

   Author: Vlková Edita; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Vyhodnocení finanční situace stavebního podniku 

   Author: Rendl Tomáš; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Bakalářská práce se v první části zaměřuje na teoretické vysvětlení principu finanční analýzy. Dále popisu zdrojů pro finanční analýzu, základních i odborných termínů nutných k pochopení principů, jenž se ve finanční analýze ...
  • Využitelnost modulárního bydlení 

   Author: Petr Tuhý; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Dlask Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá výpočtem efektivnosti investice do výstavby a umístění mobilního modulárního domu na pronajatém pozemku. V České republice a především v Praze se v posledních letech mluví o bytové krizi, která ...
  • Vývoj certifikace energetické náročnosti budov 

   Author: Šustr Václav; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)