Now showing items 21-40 of 47

  • Hodnocení a posouzení finanční situace vybraných stavebních společností 

   Author: Stuchlík Jakub; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Integrovaný regionální operační program - infrastruktura předškolního vzdělávání 

   Author: Lenka Horáková; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá evropskými dotacemi, konkrétně Výzvou č. 87: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II a také Výzvou č. 88: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II, které ...
  • Investiční zhodnocení pozemku 

   Author: Zelinka Jaroslav; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Rohlena Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout investiční zhodnocení pozemku ve vlastnictví obce. Jedná se tedy o krátkodobou investici. Zhodnocení řešeného pozemku spočívá v přivedení inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, ...
  • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

   Author: Štovčíková Zuzana; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Nový podnikatelský plán stávající společnosti 

   Author: Dorňák Pavel; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Podnikatelský plán 

   Author: Jurčik Tomáš; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Podnikatelský plán - rozvoj podnikatelského subjektu KLIMAX 

   Author: Lucie Pavlová; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu již existující společnosti, zabývající se prodejem a montáží vzduchotechniky a klimatizace. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První, teoretická ...
  • Podnikatelský plán firmy Jan Krupička - Zemní práce a autodoprava 

   Author: Viktorová Michaela; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Podnikatelský plán pro rozvoj podnikatelského subjektu LAPKA 

   Author: Lapka Tomáš; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu pro existující podnik LAPKA. Teoretická část pojednává, jaké postupy pro jeho tvorbu zvolit, co všechno má obsahovat, a co má být jejich cílem. Následuji krátký popis o ...
  • Podnikatelský plán pro rozvoj společnosti ESLAB 

   Author: Jakub Babka; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro rozvoj společnosti ESLAB formou zřízení další provozovny jako dceřiné společnosti. Předmět podnikání je pro obě společnosti totožný. Jedná se o zkušebnictví ...
  • Podnikatelský plán pro start up malého podniku: Desing interiérů 

   Author: Trefanec Jan; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Podnikatelský záměr rozšíření stavební firmy 

   Author: Stefurak Jan; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   V bakalářské práci s názvem Podnikatelský záměr rozšíření stavební firmy je vyhotoven podnikatelský záměr realizovaný pro drobného podnikatele, který podniká v oblasti stavebnictví. Účelem tohoto podnikatelského záměru je ...
  • Porovnání dvou stavebních společností na základě vybraných finančních ukazatelů 

   Author: Pilař Václav; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Porovnání finančních ukazatelů stavebních společností 

   Author: Vacek Lukáš; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Porovnání podnikatelského prostředí mezi ČR a Ruskou federací 

   Author: Veriugina Liubov; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Vondruška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce je věnována porovnání podnikatelského prostředí mezi ČR a Ruskou federací. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. Úvodní kapitola se věnuje stručnému ...
  • Prefeasibility Study projektu Výrobní a provozní budova v Hostivaři 

   Author: Hálková Eliška; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Předběžná studie proveditelnosti - Rekonstrukce a přístavby: Sokolovna Kyšice 

   Author: Hnyk Pavel; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Spolufinancování stavebního projektu z fondů EU 

   Author: Vejvoda Václav; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Studie proveditelnosti investičního záměru - zhodnocení pozemku 

   Author: Čaban Michal; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Rohlena Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem práce je navrhnout co nejlepší zhodnocení konkrétních pozemků v soukromém vlastnictví investora. Byly zpracovány tři varianty řešení. První varianta počítá s prodejem pozemků v současném stavu, druhá varianta je ...
  • Studie proveditelnosti malé vodní elektrárny 

   Author: Hlavatý Jan; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Předmětem bakalářské práce je popis stávajícího stavu a variant plánované rekonstrukce malé vodní elektrárny v Dobřichovicích na řece Berounce, ř. km 16,117. Součástí práce je dále odhad investičních a provozních nákladů ...