Now showing items 21-40 of 51

  • Hodnocení a posouzení finanční situace vybraných stavebních společností 

   Author: Stuchlík Jakub; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Integrovaný regionální operační program - infrastruktura předškolního vzdělávání 

   Author: Lenka Horáková; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá evropskými dotacemi, konkrétně Výzvou č. 87: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II a také Výzvou č. 88: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II, které ...
  • Investiční zhodnocení pozemku 

   Author: Zelinka Jaroslav; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Rohlena Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout investiční zhodnocení pozemku ve vlastnictví obce. Jedná se tedy o krátkodobou investici. Zhodnocení řešeného pozemku spočívá v přivedení inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, ...
  • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

   Author: Štovčíková Zuzana; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Nakládání se ziskem velkých stavebních společností 

   Author: Jan Berný; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Teoretická část této práce se zabývá možnostmi, které mají stavební společnosti při rozdělování svého výsledku hospodaření. Především se pak zaměřuje na možnost výplaty podílu na zisku. Praktická část se věnuje analýze ...
  • Nový podnikatelský plán stávající společnosti 

   Author: Dorňák Pavel; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Podnikatelský plán 

   Author: Jurčik Tomáš; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Podnikatelský plán - rozvoj podnikatelského subjektu KLIMAX 

   Author: Lucie Pavlová; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu již existující společnosti, zabývající se prodejem a montáží vzduchotechniky a klimatizace. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První, teoretická ...
  • Podnikatelský plán - výroba a prodej designových betonových výrobků 

   Author: Martin Glos; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Vondruška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu začínající firmy. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem bakalářské práce je sestavit komplexní podnikatelský plán, ověřit a podložit názory a ...
  • Podnikatelský plán firmy Jan Krupička - Zemní práce a autodoprava 

   Author: Viktorová Michaela; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Podnikatelský plán pro rozvoj podnikatelského subjektu LAPKA 

   Author: Lapka Tomáš; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu pro existující podnik LAPKA. Teoretická část pojednává, jaké postupy pro jeho tvorbu zvolit, co všechno má obsahovat, a co má být jejich cílem. Následuji krátký popis o ...
  • Podnikatelský plán pro rozvoj společnosti ESLAB 

   Author: Jakub Babka; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro rozvoj společnosti ESLAB formou zřízení další provozovny jako dceřiné společnosti. Předmět podnikání je pro obě společnosti totožný. Jedná se o zkušebnictví ...
  • Podnikatelský plán pro start up malého podniku: Desing interiérů 

   Author: Trefanec Jan; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Podnikatelský záměr rozšíření stavební firmy 

   Author: Stefurak Jan; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   V bakalářské práci s názvem Podnikatelský záměr rozšíření stavební firmy je vyhotoven podnikatelský záměr realizovaný pro drobného podnikatele, který podniká v oblasti stavebnictví. Účelem tohoto podnikatelského záměru je ...
  • Podnikání spojených osob ve stavebnictví 

   Author: Martina Hálová; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá podnikáním spojených osob v oboru stavebnictví. Práce začíná teoretickou částí, ve které jsou definovány pojmy spojených osob a mateřské a dceřiné společnosti z hlediska zákonu o dani z příjmu, ...
  • Porovnání dvou stavebních společností na základě vybraných finančních ukazatelů 

   Author: Pilař Václav; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Porovnání finančních ukazatelů stavebních společností 

   Author: Vacek Lukáš; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Porovnání podnikatelského prostředí mezi ČR a Ruskou federací 

   Author: Veriugina Liubov; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Vondruška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce je věnována porovnání podnikatelského prostředí mezi ČR a Ruskou federací. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. Úvodní kapitola se věnuje stručnému ...
  • Prefeasibility Study projektu Výrobní a provozní budova v Hostivaři 

   Author: Hálková Eliška; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Předběžná studie proveditelnosti - Rekonstrukce a přístavby: Sokolovna Kyšice 

   Author: Hnyk Pavel; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)