Now showing items 21-25 of 25

  • Variantní řešení plochých střech 

   Author: Kopecká Kristýna; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
   V bakalářské práci jsou řešeny doporučené technické varianty řešení plochých střech od DEK a.s. a porovnání jejich investičních nákladů, výhod a nevýhod variant. Nejprve jsou řešeny obecné požadavky, seznámení s plochými ...
  • Variantní řešení střech 

   Author: Šabartová Eliška; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Variantní řešení střech - Obecní dům Boháňka 

   Author: Špačková Lucie; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá různými variantami střešní krytiny a příslušnou skladbou střešního pláště. Cílem práce je návrh variant střešních krytin na konkrétní projekt stavby Obecního domu v obci Boháňka, jejich porovnání ...
  • Veřejné zakázky ve stavební firmě 

   Author: Konupková Jana; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Závěrečné vyhodnocení stavebního projektu 

   Author: Lakomá Lucie; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením stavebního projektu výstavby bytového komplexu v Praze od fáze nabídkové přípravy, úspěšného získání zakázky a podpisu Smlouvy o Dílo přes výstavbu až po závěrečné porovnání ...