Now showing items 1-20 of 25

  • Analýza nákladů svislých a vodorovných konstrukcí 

   Author: Brabcová Leona; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou přímých nákladů konkretní stavby na materiál a mzdy oddílů 3 a 4, svislé a vodorovné konstrukce prací HSV vycházejících z výrobních kalkulace. V teoretické části bakalářské práce jsou ...
  • Analýza realizací zakázek "čisté prostory" 

   Author: Bečajová Jana; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Analýza vybraných nákladových položek stavebních prací developerského projektu 

   Author: Straškrábová Jiřina; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce Analýza vybraných nákladových položek stavebních prací developerského projektu se skládá ze dvou hlavních částí. První, teoretická část se soustředí na definici výstavbového projektu, životního cyklu stavby ...
  • Cena rekonstruovaného objektu 

   Author: Bokorová Petra; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Časový plán pro realizaci stavby 

   Author: Dvorský Michal; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomické a časové porovnání dřevostavby a zděného rodinného domu 

   Author: Vojta Roman; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem bakalářské práce bylo porovnání dvou systémových variant v oblasti stavebnictví, a to dřevostavby a zděné varianty. Porovnání bylo provedeno z ekonomického a časového hlediska. Práce se v teoretické části zabývá ...
  • Investiční příležitost v lázeňském městě 

   Author: Korcová Radka; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Prvním cílem bakalářské práce je hodnocení investičního záměru stavby bytového domu v Mariánských Lázních. Nejprve je investiční záměr hodnocen na základě propočtu, následně na základě rozpočtu bytového domu. Cílem druhým ...
  • Konstrukční systémy RD a jejich ekonomické hodnocení 

   Author: Beranová Alena; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Náklady zařízení staveniště 

   Author: Havlasová Šárka; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Bakalářská práce se zabývá náklady na zařízení staveniště. V první kapitole je charakterizován a popsán pojem zařízení staveniště a další související pojmy. Dále se kapitola věnuje legislativě týkající se problematiky ...
  • Nástavby z dřevěných panelů na objektech s plochou střechou 

   Author: Krejčí Martin; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Oprava a údržba bytového fondu - návratnost investice 

   Author: Fencl Marek; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Optimalizace přímých nákladů vlastních prací firmy 

   Author: Rádl Jan; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Porovnání cen a nákladů hrubé stavby RD v rozpočtářských SW 

   Author: Kyselová Adéla; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Anotace Práce se zabývá porovnáním cen a nákladů hrubé stavby rodinného domu, v rozpočtářských softwarech Kros, EuroCALC a BuildPOWER. Porovnání se provádí na základě rozlišné cenové úrovně u každého rozpočtářského programu. ...
  • Porovnání investičních a provozních nákladů na zdroje tepla bytového domu 

   Author: Mrkvová Kateřina; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Kalčev Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-25)
   Bakalářská práce se zaměřuje na vyhodnocení efektivnosti investice do výměny zdroje tepla. Efektivnost investice je posouzena na základě porovnání investičních a provozních nákladů na nově navržených variantách využívajících ...
  • Porovnání nákladů hrubé stavby bytového domu (SW - Kros, Eurocalc, Buildpower) 

   Author: Anastasija Gubytska; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tématem této bakalářské práce je analýza přímých a nepřímých nákladů dle použitého rozpočtovacího softwaru. V tomto případě se jedná o rozpočtovací programy Kros, Eurocalc a Buildpower. Tyto programy pracují s cenovými ...
  • Porovnání směrných a tržních cen vybraných stavebních prací 

   Author: Hanusová Karolína; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Předmětem této bakalářské práce je porovnání směrných cen daných katalogem ÚRS Praha a.s. a tržních cen reálných dodavatelských firem ve dvou kategoriích oblasti pomocné stavební výroby (PSV). První teoretická část se ...
  • Pořizovací náklady investora s vazbou na požadovaný vzhled 

   Author: Vlasáková Michaela; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Přestavby rodinných domů 

   Author: Čanda Jan; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řízení subdodávek ve stavební firmě 

   Author: Karolína Hubičková; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá řízením subdodávek v české stavební firmě. Práce je rozdělena na teoretickou část, ve které jsou uvedeny základní pojmy ve stavebnictví, druhy výběrových řízení s jedním či více kritérii, ...
  • Skladovací haly - návratnost investic 

   Author: Čermák Ondřej; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)