Now showing items 1-20 of 50

  • Návrh systému větrání hotelu v Krkonoších 

   Author: Jan Holub; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se věnuje projektu vzduchotechnického systému, který zabezpečuje optimální vnitřní mikroklima v prostoru hotelu v Krkonoších. Objekt je rozdělen do čtyřech provozních celků a pro každý je navrženo ...
  • Návrh systému větrání pro fakultní knihovnu 

   Author: Jakub Vrzáň; Supervisor: Dvořáková Pavla; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Diplomová práce se zabývá návrhem větrání pro knihovnu Teologické fakulty Univerzity Karlovy. Tato práce se skládá ze dvou částí. V hlavní části je zpracován projekt, v němž je navržen vzduchotechnický systém pro knihovnu ...
  • Návrh systému vytápění a větrání halového objektu 

   Author: Martin Šťástka; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Šebesta Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému vytápění a větrání halového objektu. Teoretická část nejdříve identifikuje požadavky na tepelný komfort a další požadavky na kvalitu vnitřního prostředí halových objektů. Dále ...
  • Návrh větrání sportovní haly 

   Author: Petr Kvasnica; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Hlavní náplní této bakalářské práce je problematika větrání sportovních hal. Cílem je navržení vzduchotechnických jednotek a větrání zvolené sportovní haly a vypracování studie na tuto problematiku. Práce je rozdělena na ...
  • Návrh větrání vily 

   Author: Jitka Donátová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tématem této bakalářské práce je návrh větrání vily. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V první části je zpracován projekt větrání zadaného objektu, který má dvě části, textovou a výkresovou. Textová část obsahuje ...
  • Návrh vzduchotechniky mateřské školy 

   Author: Michal Šimák; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá větráním mateřské školy. Práce se skládá ze dvou částí. Hlavní část je řešena formou projektu, kdy je navržen systém vzduchotechniky pro danou mateřskou školu. Doplňková část je teoretická a ...
  • Nepřímé vypařovací chlazení ve vzduchotechnice 

   Author: Zdeněk Zimmermann; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Cimbál Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tato diplomová práce na téma „Nepřímé vypařovací chlazení ve vzduchotechnice“ se zabývá posouzením možností využití nepřímého vypařovacího chlazení na skrápěném výměníku zpětného získávání tepla pro ochlazení vzduchu ve ...
  • Porovnání řešení systému vytápění, chlazení a větrání v bytovém domě ve dvou klimatických oblastech 

   Author: David Šnajdr; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných technických zařízení budov pro bytový dům, který je navrhován pro dvě odlišné klimatické oblasti. Jedná se o Českou republiku, která leží v mírném a kontinentálním klimatu a ...
  • Problematika tlakových ztrát tvarovek při projekci vzduchotechniky 

   Author: František Augustin; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Došek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá tématem vzduchotechnických rozvodů nuceného větrání v obytných budovách a jejich výpočty. Rešeršní část shrnuje základní informace o používaných typech potrubí a tvarovek. Stručně je popsán přístup ...
  • Projekt klimatizace administrativní budovy 

   Author: Denis Smižanský; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je návrh klimatizačného systému v administratívnej budove, ktorý zaistí dodávku požadovaného množstva čerstvého upraveného vzduchu, odvod škodlivín a odvod tepelnej záťaže v letnom ...
  • Projekt větrání a chlazení základní školy 

   Author: Patrik Sytný; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá tématem větrání a chlazení základních škol. Rešeršní část diplomové práce obsahuje komplexní informace o vnitřním prostředí a způsobech větrání na základních školách. Dále popisuje základní rozdělení ...
  • Projekt vzduchotechniky knihovny a knihkupectví 

   Author: Štefan Planeta; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   V tejto bakalárskej práci budem riešiť projekt vzduchotechniky knižnice a kníhkupectva na úrovni dokumentácie pre rozšírené stavebné konanie, a následne spracujem rešerš netradičných spôsobov chladenia. Táto práca sa bude ...
  • Systém větrání pro rekonstrukci hotelu 

   Author: Jaroslav Vich; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tématem této bakalářské práce je návrh systém větrání pro tři provozní části hotelu. Jedná se pokoje pro hosty, hotelovou kuchyň a hotelovou restaurace. Práce je rozdělená na dvě části. V textové části jsou představeny ...
  • Technické systémy v bytovém domě s velmi nízkou energetickou náročností 

   Author: Semen Pastukhov; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Šebesta Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem systémů vytápění, přípravy teplé vody a větrání pro dům s velmi nízkou energetickou náročností. Teoretická část práce zkoumá závislost ekonomické a energetické účinnosti různých variant ...
  • Technické sytémy v rodinném domě s téměř nulovou spotřebou energie 

   Author: Filip Novotný; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Korecký Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem technických systémů domu s téměř nulovou spotřebou energie. Teoretická část práce definuje pojem "Dům s téměř nulovou spotřebou energie", stručně popisuje jeho význam a stanovuje jeho ...
  • Vetranie bytového domu 

   Author: Filip Kuruc; Supervisor: Dvořáková Pavla; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Práca sa zaoberá problematikou rôznych typov vetrania pre bytový dom. Obsahuje dve základné časti. Prvá z nich je teoretická a zaoberá sa štúdiou rozdielnych druhov vetrania, ich porovnaním a následným výberom optimálneho ...
  • Vetrání městské knihovny 

   Author: Tomáš Havelka; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá větráním městské knihovny v Turnově ve stupni rozšířené projektové dokumentace pro stavební povolení. Práce má dvě hlavní části. V první části, D.1, se práce zabývá celkovým konceptem technických ...
  • Větrání a chlazení administrativní budovy radnice a policie 

   Author: Hana Čermáková; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Cílem zadané diplomové práce bylo vypracovat prováděcí projektovou dokumentaci vzduchotechniky a projektovou dokumentaci chlazení objektu ke stavebnímu povolení pro administrativní budovu radnice a policie v Mníšku pod ...
  • Větrání administrativní budovy 

   Author: František Augustin; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodný způsob větrání konkrétní administrativní budovy s ohledem na současné hygienické požadavky. Tj. zejména zajištění dodávky dostatečného množství čerstvého vzduchu na osobu a ...
  • Větrání bazénové haly a wellness 

   Author: Ondřej Opava; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Výsledkem diplomové práce je návrh systému větrání pro bazénovou halu a wellness prostory. V teoretické části práce je vypracován koncept, který je zaměřen na požadavky kvality prostředí v jednotlivých provozech objektu. ...