Now showing items 21-40 of 50

  • Větrání bytového domu 

   Author: Jiří Brabec; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Obsahem Diplomové práce je celkový návrh větrání bytového domu. V úvodní části je zpracován přehled požadavků na vnitřní prostředí obytných budov. Na základě nich jsou navrženy možné varianty řešení větrání zadaného objektu ...
  • Větrání bytového domu 

   Author: Lukáš Kloc; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem možných variant řešení větrání bytového domu. Jednotlivé varianty jsou zde popsány, vyhodnoceny a pro jednu vybranou variantu je zpracováno možné řešení. Součástí této bakalářské ...
  • Větrání bytového domu Na Knížecí 

   Author: Petra Stejskalová; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce se zabývá větráním bytových domů. Je rozdělena na dvě dílčí části. První část je teoretická. V ní jsou popsány různé možnosti větrání bytových domů a je vybrán nejvhodnější způsob větrání pro konkrétní ...
  • Větrání kostela sv. Bernarda 

   Author: Viktorie Kolářová; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Tématem diplomové práce je koncept vytápění a větrání a následný návrh větrání novostavby kostela sv. Bernarda v Mladé Boleslavi. Kostel je návrhem Vojtěcha Dědka, jedná se o jeho diplomovou práci na oboru Architektura a ...
  • Větrání mateřské školy 

   Author: Kateřina Válková; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se věnuje tématu větrání škol. Práce obsahuje dvě části. V první části je zpracován projekt návrhu větrání mateřské školy. Druhá rozšiřující část se věnuje požadavkům a možným řešením vnitřního prostředí ...
  • Větrání mateřské školy ve Stříbře 

   Author: Jakub Houlík; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato závěrečná práce je zaměřena na vzduchotechnické systémy ve školách. V textové části jsou rozebrány důvody větrání a také různé způsoby a systémy větrání současných budov. Druhá polovina textové části je o rozboru a ...
  • Větrání polyfunkční budovy 

   Author: Filip Kuruc; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Táto diplomová práca sa delí na dve časti. V prvej časti je formou štúdie rozobraná novo-vzniknutá problematika požiarnej bezpečnosti elektromobilov v hromadných garážach. Obsahom štúdie je návrh riešení, ktoré by mohli ...
  • Větrání samoobslužné restaurace 

   Author: Veronika Koldová; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem samoobslužné restaurace a jejího větrání. V teoretické části se seznámíme s oborem projektování gastro kuchyní, nalezneme zde zásady navrhování, popis technologií a zařízení, kterými ...
  • Vytápění a větrání budovy městského úřadu 

   Author: Václav Hába; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce je věnována problematice vytápění a větrání budovy městského úřadu. Cílem této práce je vytvoření koncepčního návrhu vytápění a větrání s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí. Součástí tohoto koncepčního ...
  • Vytápění a větrání bytového domu 

   Author: Jana Pabousková; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tématem mé bakalářské práce je vytápění a větrání bytového domu. Závěrečná práce se skládá ze dvou částí - praktické a textové. Cílem praktické části je návrh optimálního řešení otopného systému a návrh koncepce větrání ...
  • Vytápění a větrání domova pro seniory 

   Author: Eva Jakšová; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tématem mé bakalářské práce je vytápění a větrání domova pro seniory. Cílem práce je navrhnout optimální řešení otopné soustavy založené na nejvhodnějším výběru zdroje tepla a zpracování koncepčního návrhu větrání daného ...
  • Vytápění a větrání mateřské školy 

   Author: Jana Hušková; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tématem bakalářské práce je vytápění a větrání mateřské školy. Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou textovou část a na praktickou projekční část. V textové části se bakalářská práce zabývá vnitřním prostředím ...
  • Vytápění a větrání mateřské školy 

   Author: Alice Pospíšilová; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Rešerše je zaměřena na výčet a definování požadavků na vnitřní prostředí jak pro budovy obecně, tak pro budovy mateřských škol. Dále pojednává o základní problematice dálkového vytápění, s nímž je spjaté řešení předávacích ...
  • Vytápění a větrání rodinného domu 

   Author: Jitka Růžičková; Supervisor: Dvořáková Pavla; Opponent: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   V bakalářské práci navrhuji vytápění a větrání pro zadaný rodinný dům v Královehradeckém kraji. Pro sekce vytápění a větrání jsou vybrané varianty, které jsou nakonec porovnány mezi sebou. Ze zhodnocených možností zvolím ...
  • Vytápění a větrání rodinného domu 

   Author: Martin Šťástka; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá variantním návrhem vytápění a větrání rodinného domu v Praze, jehož součástí je i vnitřní bazén. V teoretické části analyzuji varianty zdroje tepla. Varianta 1 je plynový kotel. Varianta 2 ...
  • Vytápění a větrání rodinného domu 

   Author: Jiří Brabec; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Obsahem Bakalářské práce je celkový návrh vytápění a větrání rodinného domu. Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní dům s plochou střechou. Teoretická část se zabývá analýzou jednotlivých systémů vytápění a vzduchotechniky ...
  • Vytápění a větrání rodinného domu 

   Author: Bára Bedřichová; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním a větráním rodinných domů. Práce se skládá ze dvou částí – textové a projektové. Textová část podrobně popisuje možnosti vytápění a větrání v rodinných domech. Následně jsou tyto ...
  • Vytápění a větrání terasového bytového domu 

   Author: Michael Šnajdr; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodného systému vytápění a větrání pro terasový bytový dům. Práce je rozdělena na dvě části. První částí je rešerše, v které jsou představeny možné varianty vytápění a větrání s ohledem ...
  • Vytápění a vzduchotechnika vysokoškolské koleje s využitím BIM modelování 

   Author: Daniel Kříž; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Hlaváček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato diplomová práce předkládá návrh řešení teplovodního vytápění a vzduchotechniky budovy vysokoškolské koleje za použití BIM (Building Information Modeling). V první části se věnuje popisu BIM technologie, jeho potenciálu, ...
  • Vytápění budovy mateřské školy 

   Author: Jan Novák; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Fischer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Tématem této diplomové práce je návrh systému vytápění pro budovu mateřské školy. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám obecnými kritérii návrhu mateřských škol, zejména s ...