Now showing items 129-148 of 957

   Subject
   Data center [1]
   data centre,cooling,ventilation,thermal load,source of cold,adiabatic cooling,free cooling [1]
   datalloger [1]
   Datové centrum [1]
   datové centrum,chlazení,vzduchotechnika,tepelná zátěž,zdroj chladu,adiabatické chlazení,volné chlazení [1]
   Design of heating elements [1]
   DesignBuilder [1]
   dešťová voda [1]
   dešťová voda, hospodaření s dešťovou vodou, likvidace dešťové vody, využití dešťové vody, akumulační nádrž [1]
   dešťová voda,veřejná zahrada,Roztoky,závlaha,ekologie [1]
   detached house in a forrest [1]
   DGNB [1]
   dimension of pipe [1]
   dimenze potrubí [1]
   diploma thesis,design hot water heating,object behavioral analysis,design appropriate operating mode,heat losses of the building,drawing documentation [1]
   diploma thesis,heating system,autistic centre,presure independent heat exchanger station,water heating,swimming pool hall,solar collectors,analysis of internal environment [1]
   Diploma thesis,heating,multifunctional building,drawing documentation,hydraulics,balancing of heating systems,regulation of heating systems [1]
   diploma thesis,residential building,forced ventilation,energy performance certifi-cate,intelligent control system of ventilation [1]
   diplomová práce,bytový dům,nucené větrání,průkaz energetické náročnosti,inteligentní řídicí systém větrání [1]
   diplomová práce,návrh teplovodního vytápění,analýza chování objektu,návrh vhodného provozního režimu,tepelné ztráty objektu,výkresová dokumentace [1]