Now showing items 1-12 of 12

  • Kostel sv. Kateřiny u Podbořan 

   Author: Pech Tadeáš; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá dokumentací stavebních konstrukcí kostela sv. Kateřiny u Podbořan. Je proveden zjednodušený stavebně-technický průzkum a dále je provedena analýza poruch a zjištění příčin jejich vzniku. V poslední ...
  • Návrh objektu mateřské školy s nulovou spotřebou energie 

   Author: Aneta Nestrojilová; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem diplomové práce je návrh a zpracování technického a energetického řešení objektu mateřské školy dle vybrané architektonické studie. Cílem návrhu bylo využít obnovitelných materiálů, dospět k nulové potřebě primární ...
  • Návrh rekonstrukce hospodářské usedlosti v České Třebové 

   Author: Svatošová Pavlína; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Cílem této diplomové je návrh rekonstrukce hospodářské usedlosti na bydlení. První fází je zakreslení stávajícího stavu objektu. Poté zjištění zdroje poruch a následných degra-dací, které vznikají na konstrukcích. V další ...
  • Návrh rekonstrukce průmyslového objektu v Dětřichově 

   Author: Kinclová Lenka; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Náplní diplomové práce je stavebně-technický průzkum, následný návrh zjištěných poruch a předběžný návrh rekonstrukce průmyslového objektu v Dětřichově s ohledem na zachování jeho historického rázu, jímž zapadá do celého ...
  • Návrh rekonstrukce zámku Postoloprty 

   Author: Vojtěch Černý; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Hlavním cílem této diplomové práce je stavebně technický průzkum, analýza poruch a jejich následná sanace zámku Postoloprty v obci Postoloprty, okres Louny, Ústecký kraj. Práce obsahuje popis konstrukcí, popis poruch, ...
  • Návrh rekonstrukce zámku Pravonín 

   Author: Tereza Königová; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Předmětem diplomové práce je vypracování zjednodušeného stavebně technického průzkumu zámku Pravonín, který spočívá v popisu stavebně technického stavu jednotlivých konstrukcí a v určení analýzy příčin poruch. Dále je ...
  • Průzkum a návrh rekonstrukce budovy zámečku ve Stránce u Mšena 

   Author: Malý Michal; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Předmětem práce je zjednodušený stavebně technický průzkum památkově chráněné budovy zámku v obci Stránka u Mšena, identifikace a klasifikace zastižených poruch, stanovení jejich příčin a návrh jejich možné sanace. Charakter ...
  • Průzkum a návrh rekonstrukce bytového domu v sídlišti Solidarita 

   Author: Bryknerová Michaela; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Práce se zabývá stavebně technickým průzkumem bytového domu na sídlišti Solidarita. Cílem je zhodnotit stavebně technický stav jednotlivých konstrukcí, provést analýzu příčin a návrh vhodných sanačních opatření. V první ...
  • Průzkum a návrh rekonstrukce Goldschmidtovy vily v Hořicích 

   Author: Koubová Soňa; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této diplomové práce je stavebně-technický průzkum a hodnocení stavu objektu Goldschmidtovy vily v Hořicích. Průzkum zahrnuje obecný popis objektu a jednotlivých konstrukcí. Dále popisuje jednotlivé poruchy konstrukcí ...
  • Průzkum a návrh rekonstrukce historického objektu v Litoměřicích 

   Author: Klára Čečrlová; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí historického objektu z 1. poloviny 19. století, který se nachází v Litoměřicích. Cílem práce je zpracování stavebně technického průzkumu včetně analýzy poruch konstrukcí. Součástí ...
  • Průzkum a návrh rekonstrukce Hornychovy vily v Lomnici nad Popelkou 

   Author: Bartošová Lucie; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této práce je návrh rekonstrukce historického objektu Hornychovy vily v Lomnici nad Popelkou. V první části je popsána historie budovy a význam Hornychovy rodiny pro rozvoj obce. Další část obsahuje podrobný stavebně ...
  • Průzkum a návrh rekonstrukce zámku Petrovice u Miličína 

   Author: Beranová Michaela; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Náplní diplomové práce je stavebně technický průzkum a předběžný návrh rekonstrukce zámku v Petrovicích u Miličína. Práce obsahuje popis konstrukcí, popis poruch, analýzu příčin poruch a popis sanací. Podrobněji se věnuje ...