Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení denního osvětlení v projektu administrativní budovy 

   Author: Anastasia Panfilova; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá vyhodnocením administrativní budovy z hlediska denního osvětlení. První část práce zahrnuje v sobě stručný popis objektu včetně konstrukčně-statického řešení, popisuje tří hlavní části ...