Now showing items 1-1 of 1

  • Průzkum a návrh sanace kostela sv. Petra a Pavla v Řeporyjích 

   Author: Štěpánka Vachulková; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem bakalářské práce "Průzkum a návrh sanace kostela sv. Petra a Pavla v Řeporyjích" je stavebně technický průzkum objektu a následné zhodnocení, příčin vzniku jeho vad a poruch. Na základě tohoto průzkumu jsou ...