Now showing items 1-1 of 1

  • Požární řešení objektu Petrova bouda 

   Author: Markéta Humr; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Vyštajnová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se skládá ze čtyř částí. První část je zadání. Druhá část obsahuje revizi zadaného objektu. Ve třetí části je řešeno požárně bezpečností řešení. A ve čtvrté části je původní dokumentace hotelu Petrova bouda.