Now showing items 1-1 of 1

  • Projekt mateřské školy 

   Author: Romana Fabianová; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Nývlt Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Predmetom predloženej bakalárskej práce je spracovanie dielčej časti projektu materskej školy vo forme dokumentácie pre stavebné povolenie. Projekt sa zameriava na konštrukčné a materiálové riešenie. Vybrané stavebné prvky ...