Now showing items 1-2 of 2

  • Požárně bezpečnostní řešení stavby bytového domu v proluce v Českých Budějovicích 

   Author: Patrik Dobrovolný; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Trsek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zaměřuje na požárně bezpečnostní řešení bytového domu v proluce České Budějovice a s ním spojenou stavební revizí. V práci je popsána stavební revize původního projektu a podrobně zpracované požárně ...
  • Požárně bezpečnostní řešení stavby polyfunkční budovy v Přemyslově ulici v Praze 

   Author: Jiří Peterka; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Kuchtík Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárně bezpečnostním řešením polyfunkčního objektu v ulici Přemyslova v Praze 2 - Vyšehrad a navazuje na jeho architektonicko-stavební řešení, které je výsledkem ročníkového ...