Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv geometrické přesnosti zabudování výplní otvorů do stavby na vnitřní povrchovou teplotu 

   Author: Kasal Pavel; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Klečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato práce se zabývá vlivem geometrické přesnosti zabudování výplní otvorů do stavby na vnitřní povrchovou teplotu v místě připojovací spáry. Vyhodnocuje naměřená data týkající se rozměrů okenních otvorů a přesnosti osazení ...