Now showing items 1-1 of 1

  • Požárně bezpečnostní řešení stavby "Muzea pražské paroplavby" 

   Author: Hlaváčková Barbora; Supervisor: Neubergová Stanislava; Opponent: Kyhos Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem této bakalářské práce je zpracování požárně bezpečnostního řešení Muzea pražské paroplavby.