Now showing items 1-1 of 1

  • Požární řešení objektu bytového domu v Nuselské ulici v Praze 

   Author: Havlíčková Tereza; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Hornig Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se skládá ze čtyř svazků. První svazek je tvořen zadáním práce. Druhý svazek obsahuje revizi podkladů s ohledem na požadavky požární bezpečnosti. Ve třetím svazku je řešeno požárně bezpečnostní řešení ...