• Bytový dům 

      Autor: Lopatka Václav; Vedoucí práce: Gattermayerová Hana; Oponent práce: Hanzalová Lenka
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
      Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace novostavby bytového domu v rozsahu ke stavebnímu povolení. Bytový dům je lokalizován v Milovicích a jeho zaměření je na dostupné bydlení a bydlení pro ...