• Konstrukční návrh bytového domu ve variantách s využítím BIM 

      Autor: Široký Martin; Vedoucí práce: Růžička Jan; Oponent práce: Veselka Jakub
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
      Předmětem této bakalářské práce je návrh konstrukčních variant bytového domu "Resby", jejich environmentální vyhodnocení, výběr optimální varianty a zpracování vybraných částí projektové dokumentace s využitím BIM.