• Prostorová akustika přednáškových místností 

      Autor: Honzíková Markéta; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Kaňka Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
      Předmětem bakalářské práce je zhodnocení dvou vybraných přednáškových místnosti na Fakultě Dopravní ČVUT v Praze z hlediska kritérií prostorové akustiky. Na horší variantu bude vytvořen návrh opatření pro optimalizaci ...