Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh horského hotelu a jeho posouzení z hlediska stavební fyziky 

   Author: Müllerová Dominika; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Neubergová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem bakalářské práce je projekt horského hotelu se zaměřením na stavební fyziku. Je zvolen vhodný konstrukční systém a předběžně staticky navrženy prvky nosné konstrukce. Obalové konstrukce jsou navrženy z hlediska tepelné ...