Now showing items 1-1 of 1

  • Požární řešení bytového domu Vršovice s rozšiřující tématickou částí 

   Author: Trsek Vojtěch; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Hejtmánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   V první části bakalářské práce se zabývám požárně bezpečnostním řešením bytového domu Vršovice. V druhé rozšiřující části se zabývám řešením požárních pásů na fasádách a střechách objektů. V rozšiřující části nastiňuji ...