Now showing items 1-1 of 1

  • Rodinná vila v rohové proluce 

   Author: Demerza Valentyna; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce je věnována projektu rodinné vily umístěné ve velmi malé rohové proluce vedle historických budov. Základem je architektonická studie objektu, dle níž jsou zpracovány konstrukční i materiálové řešení, včetně ...