• Objekt letištního cateringu 

      Autor: Příšovská Kateřina; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kumšta Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
      Zadáním mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle zadané architektonické studie. V další části jsou posouzeny tepelně technické vlastnosti obalových konstrukcí a návrhy skladeb.