• Administrativní budova 

      Autor: Skalický Ondřej; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka; Oponent práce: Vykydal Libor
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
      Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro čtyřpodlažní administrativní budovu v Příbrami. Z důvodu uvolnění dispozice byl v objektu navržen sloupový systém se ztužujícím jádrem. Objekt je částečně ...