• Administrativní budova v Gliwicích 

      Autor: Opl Vojtěch; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Pazderka Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
      Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat vybranou část projektové dokumentace pro stavební povolení. Řešený objekt je administrativní budova umístěná v Gliwicích v Polsku. Budova má 4 podlaží s plochou střechou a je ...