Now showing items 1-20 of 26

  • Energeticky efektivní renovace venkovské usedlosti v Olešnici 

   Author: Michaela Součková; Supervisor: Mertenová Kateřina; Opponent: Márton Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Diplomová práce pojednává o energeticky efektivní renovaci venkovské usedlosti v Olešnici u Havlíčkova Brodu, která byla postavena v roce 1936. Součástí renovace je změna užívání objektu a s tím spojené dispoziční úpravy ...
  • Návrh rekonstrukce a dostavby hotelu Vila Perseus v Harrachově 

   Author: Martin Schejbal; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Eliáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zabývá souborem tří stavebních objektů hotelu Vila Perseus v Harrachově. Jedná se o rekonstrukci stávající restaurace Praha a návrh dostavby dvou dalších objektů těsně přiléhajících k současné budově. ...
  • Návrh rekonstrukce zámku Postoloprty 

   Author: Vojtěch Černý; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Hlavním cílem této diplomové práce je stavebně technický průzkum, analýza poruch a jejich následná sanace zámku Postoloprty v obci Postoloprty, okres Louny, Ústecký kraj. Práce obsahuje popis konstrukcí, popis poruch, ...
  • Návrh rekonstrukce zámku Pravonín 

   Author: Tereza Königová; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Předmětem diplomové práce je vypracování zjednodušeného stavebně technického průzkumu zámku Pravonín, který spočívá v popisu stavebně technického stavu jednotlivých konstrukcí a v určení analýzy příčin poruch. Dále je ...
  • Návrh rekonstrukce zámku Zvoleněves 

   Author: Jakub Obermajer; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Kubát Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Hlavním cílem diplomové práce je stavebně technický průzkum objektu, analýza poruch a následný návrh sanačních opatření zámku Zvoleněves. Práce obsahuje jednoduchý popis zámku, popis poruch, analýzu příčin poruch, sanační ...
  • Numerická analýza statických poruch zděných konstrukcí 

   Author: Michael Balík; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Brožovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zaobírá numerickou analýzou statických poruch zděných konstrukcí a její aplikací na dva zkoumané objekty. V prvním bloku představuji metodiku výpočtů, různé typy výpočetních modelů, problematiku zjišťování ...
  • Pevnosti vzor 37 - stavebně-technický průzkum a možnosti sanace 

   Author: Petr Lukáš; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Langová Mariana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Diplomová práce je zaměřena na provedení rozsáhlého stavebně-technického průzkumu lehkých vojenských pevností vzor 37 včetně popisu jejich jednotlivých poruch. V první fázi byla provedena rešerše podkladů pojednávajících ...
  • Průzkum a návrh rekonstrukce historického objektu v Litoměřicích 

   Author: Klára Čečrlová; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí historického objektu z 1. poloviny 19. století, který se nachází v Litoměřicích. Cílem práce je zpracování stavebně technického průzkumu včetně analýzy poruch konstrukcí. Součástí ...
  • Průzkum bývalé továrny v Nuslích, průzkum a návrh sanace továrního komína 

   Author: Belinda Petáková; Supervisor: Vonka Martin; Opponent: Bílek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Hlavním bodem této diplomové práce je vypracování stavebně technického průzkumu vybraných objektů bývalé továrny na zrcadla se zaměřením na tovární komín. V rámci práce bude také provedeno laboratorní měření. Pomocí ...
  • Rekonstrukce barokního kostela 

   Author: Martin Mottl; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Kačmaříková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem této bakalářské práce je zjednodušený stavebně-technický průzkum barokního kostela sv. Václava ve Skoroticích u Ústí nad Labem, zaměřený na specifické části konstrukcí a následná analýza vybraných poruch a jejich ...
  • Rekonstrukce historické budovy sanatoria 

   Author: Michal Kouda; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Fousek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá stavebně technickým průzkumem historické budovy sanatoria v Kostelci nad Černými lesy včetně analýzy poruch a sanací vybraných poruch. Práce je zaměřená na popis konstrukcí objektu, jejich poruch ...
  • Rekonstrukce historické budovy z 18. století 

   Author: Ladislav Knébl; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Marek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Cílem diplomové práce bylo zhodnotit skutečný stav historické budovy z 18. století v Jenišovicích, provést zjednodušený stavebně technický průzkum objektu zaměřený na vybrané stavebně-technické problémy, návrh vybraných ...
  • Rekonstrukce historického kostela 

   Author: Nathalie Kramplová; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Fiala Ctislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá zjednodušeným stavebně technickým průzkumem kostela sv. Jiljí ve Švihově, analýzou jeho vybraných poruch a návrhem sanačního opatření. Řešena je problematika zvýšené vlhkosti zdiva, statických ...
  • Rekonstrukce historického kostela 

   Author: Lada Němečková; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Mottl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem této bakalářská práce je zjednodušený stavebně technický průzkum kostela sv. Petra a Pavla v obci Líšná, následná analýza a sanace vybraných poruch. Práce se nejprve zaměřuje na analýzu poruch vlhkostních, jejíchž ...
  • Rekonstrukce historického objektu na Šumavě 

   Author: Petr Švoma; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Účelem práce je nalezení optimálního řešení při rekonstrukci historického chalupy na Šumavě. Bude proveden technický průzkum, jehož výsledkem bude výkresová dokumentace stávajícího stavu, popis identifikovaných konstrukcí. ...
  • Rekonstrukce historických lázní Johanna Schichta 

   Author: Martin Mottl; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Bandas Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí historických lázní Johanna Schichta z roku 1930 v Ústí nad Labem (dnes Lázně dr. Vrbenského). Obsahem práce je zjednodušený stavebně-technický průzkum objektu včetně analýzy poruch ...
  • Rekonstrukce kostela z 18. stol. 

   Author: Hana Jarolímková; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technickým průzkumem barokního kostela svatého Jiří v obci Radim na Jičínsku, následnou analýzou poruch a sanací vybraných porušených prvků konstrukce. Práce se zaměřuje na statické ...
  • Rekonstrukce obytného objektu v Blevicích 

   Author: Jiří Petráš; Supervisor: Rácová Zuzana; Opponent: Libecajt Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tématem diplomové práce je rekonstrukce obytného objektu v Blevicích. Jejím obsahem je vypracování stavebně technického průzkumu zvoleného objektu v areálu statku včetně zjednodušené dokumentace stávajícího stavu s popisem ...
  • Spodní stavba budov z vodonepropustného betonu - konstrukční řešení, stavební detaily, poruchy, sanace, realizace. 

   Author: Pavel Francl; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Ženíšek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou konstrukcí z vodonepropustného betonu. Bakalářská práce se skládá z části teoretické a části praktické. Teoretická část má za cíl uvést čtenáře do problematiky týkající se ...
  • Stavebně technický průzkum a návrh sanace zemědělské usedlosti 

   Author: Jiří Malý; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Libecajtová Aneta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Předmětem této bakalářské práce je vypracování stavebně-technického průzkumu zemědělské usedlosti v obci Češov, a to včetně návrhu možných sanačních opatření vybraných poruch. Součástí práce je stručný popis a historie ...