Zobrazují se záznamy 1-20 z 643

   Klíčové slovo
   acoustics, room acoustics, reverberation time, lecture hall [1]
   Acoustics,room acoustics,multifunctional hall,reverberation time,sound absorption,Odeon Software [1]
   Administrative and storage premises, combined system, heat-technical assessment, building permit [1]
   administrative building, office buiding, fire safety system, building structure, building service system, building physics [1]
   administrative building, office building, fire safety system, building structure, building service system, building physics [1]
   Administrative building, service hall, heat transfer coefficient, water vapor migration, preliminary static report, soundproofing and acoustic insulation, technical documentation, structure detail [1]
   administrative building,steel concrete,framework,tie wall [1]
   Administrative center,a building permit,glass facade,project,Budějovická,set-off ventilated facade [1]
   Administrativně skladový areál, kombinovaný systém, tepelné technické posouzení, stavební povolení [1]
   Administrativní budova, denní osvětlení, kancelář, přehřívání, tepelná pohoda [1]
   Administrativní budova, servisní hala, součinitel prostupu tepla, šíření vodní páry, předběžný statický posudek, akustická izolace, projektová dokumentace, konstrukční detail [1]
   administrativní budova, stavební inženýrství, konstrukce pozemních staveb, projekt, stavební povolení [1]
   Administrativní budova, železobetonový skelet, plochá střecha, dům ve svahu [1]
   Administrativní budova,monolitický železobeton,pochozí střecha [1]
   Administrativní budova,novostavba,železobetonový skelet,plochá střecha,dům ve svahu,provětrávaná fasáda [1]
   administrativní budova,prefabrikovaný železobetonový skelet,vysokopevnostní beton,lehký obvodový plášť,dřevěný obvodový plášť,požární bezpečnost,environmentální analýza [1]
   Administrativní budova,projektová dokumentace,železobetonová konstrukce,lokálně podporované desky,tepelná technika,obalové konstrukce,detaily [1]
   administrativní budova,výrobní hala,základy,sedání,nosná stěna,stropní konstrukce,ocelový profil,plochá střecha,tvárnice,beton,dilatační spára,nucené větrání,tepelná technika,detaily [1]
   administrativní budova,železobeton,skelet,ztužující stěna [1]
   Administrativní centrum,stavební povolení,prosklená fasáda,projekt,Budějovická,provětrávaná fasáda [1]