Now showing items 1079-1091 of 1091

  • Waldorfská škola 

   Author: Steiningerová Tereza; Supervisor: Bošová Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zařízení pro likvidaci požáru v nevýrobních objektech 

   Author: Šmejkal David; Supervisor: Noori Malila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Zateplení historického objektu v Úštěku 

   Author: Cimr Jakub; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Základní škola Praha 9 

   Author: Nathalie Kramplová; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Drmlová Miluše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem objektu základní školy s trojtřídkou mateřské školy a komplexním zhodnocením jejích tepelně technických vlastností. Detailně je provedeno tepelně technické posouzení obalových konstrukcí ...
  • Základní škola Říčany 

   Author: Kateřina Zachová; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tématem této diplomové práce je zpracování energetické koncepce budovy v alternativách (zdroje tepla, větrání, obnovitelné zdroje energie) a výběr optimálního řešení. Další část řeší zpracování projektové dokumentace.
  • Základní škola v Hovorčovicích 

   Author: Michal Karas; Supervisor: Noori Malila; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tématem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby objektu základní školy v Hovorčovicích. Součástí dokumentace je předběžné statické řešení, návrh základů, koncepční návrh TZB a řešení ...
  • Základní škola v Kolíně 

   Author: Hana Kynčlová; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem této bakalářské práce je vypracování dokumentace pro základní školu umístěnou v Kolíně. Samostatná základní škola se skládá ze sedmi tříd, z kterých má každá kapacitu 25 žáků. Objekt se skládá z jednoho podzemního ...
  • Základní umělecká škola Holice 

   Author: Řehořková Annette; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Zadáním mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle zadané architektonické studie, včetně základního tepelně technického posouzení obalových konstrukcí.
  • Zesilování zděných valených kleneb 

   Author: Lorenz Jan; Supervisor: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zhlaví dřevěných trámů - ověření metod preventivního ošetření 

   Author: Siblík Martin; Supervisor: Tywoniak Jan; Opponent: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice dodatečného ošetření zhlaví dřevěných trámů ve stropních konstrukcích jako ochrany před působením vlhkosti a následným napadením dřevokaznými houbami a mikroorganismy. Praktická ...
  • Zkoušky reakce na oheň vnějších kontaktních zateplovacích systémů 

   Author: Šmejkal David; Supervisor: Pokorný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Zníženie rizika letného prehrievania drevostavieb - výpočtová analýza 

   Author: Hančíková Gabriela; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práca sa zaoberá problematikou letnej stability a vplyvom rozdielnej tepelnej akumulácie materiálového riešenia stavieb. Práca je zameraná na stavby na báze dreva, vyznačujúce sa nízkou tepelnou kapacitou. V práci ...
  • Zpřesněné klimatologické modely pro výpočet energetické bilance budov 

   Author: Jašek Tomáš; Supervisor: Kopecký Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)