Now showing items 267-286 of 1091

  • Klimaticky neutrální bytový dům 

   Author: Teleková Gabriela; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Zahradník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Obsahem práce je posouzení studie vybraného bytového domu z enviromentálního hlediska navržením třech variant materiálového a provozního řešení a ověření možnosti návrhu klimaticky neutrálního bytového domu. Varianty byly ...
  • Klimaticky neutrální bytový dům 

   Author: Malát Jan; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Chybík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Jako předloha pro diplomovou práci sloužila klimatická konference pořádaná v roce 2015 v Paříži. Při této konferenci byla ze strany zúčastněných zemí schválena dohoda, která si klade za cíl omezit emise skleníkových plynů ...
  • Klimaticky neutrální bytový dům 

   Author: David Pálenský; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Matuška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce Klimaticky neutrální bytový dům se zabývá návrhem energetického konceptu a stavebního řešení bytového domu v souladu se stanoveným emisním požadavkem na celkové provozní a svázané emise CO2,ekv.. Emisní ...
  • Klimaticky neutrální kancelářská budova 

   Author: Silovská Anna; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Tencar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Obsahem této práce je vypracování stručné rešerše klimatických cílů a aplikovat je na podmínky České republiky. Na základě toho byly stanoveny emisní limity pro novostavbu kancelářské budovy, která byla následně posouzena ...
  • Klimaticky neutrální rodinný dům 

   Author: Dvořáková Barbora; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Ostrý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Diplomová práce je zaměřena na environmentální posouzení a návrh rodinného domu z hlediska potenciálu globálního oteplování. Předmětem práce je stanovení emisních požadavků na novostavbu rodinného domu, který by neovlivňoval ...
  • Klimaticky neutrální rodinný dům 

   Author: Jaroslava Shata; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Volf Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Hlavním tématem této diplomové práce je návrh rodinného domu, který bude neutrální k životnímu prostředí z hlediska změny klimatu, tj. klimaticky neutrální. K dosažení cíle je zaveden pojem tak zvaného uhlíkového rozpočtu, ...
  • Knihovna technických detailů dřevostaveb 

   Author: Votočková Tereza; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komplex bytových domů Byty Bručná 

   Author: Koubová Veronika; Supervisor: Bošová Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Komplex bytových domů Hodkovičky 

   Author: Vildmanová Miroslava; Supervisor: Bošová Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Komplex bytových domů v Brně 

   Author: Dvořáčková Martina; Supervisor: Bošová Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komplexní energetické hodnocení obalových konstrukcí rodinného domu 

   Author: Beneda Jaroslav; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Komplexní hodnocení kvality budov s využitím BIM - BD Beroun 

   Author: Lenka Koubová; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Veselka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Cílem této práce byla materiálová optimalizace bytového domu v Berouně s využitím BIM (Building Information Modeling). Byl navržen postup a systém využití BIM a následně zhodnocena jeho vhodnost pro tyto účely. V práci byl ...
  • Komplexní hodnocení kvality budov s využitím BIM - BD Rokycany 

   Author: Václav Černý; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Rudovský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce je zaměřena na využití BIM (Informační model budovy) při hodnocení komplexní kvality budov a environmentálních dopadů objektu. Využití BIM a hodnocení dopadu na životní prostředí bylo provedeno pro 5 ...
  • Komplexní hodnocení stavebních materiálů pro obvodové konstrukce budov 

   Author: Trejbal Jan; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Komplexní hodnocení střešních plášťů dřevostaveb 

   Author: Šelepa Jan; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Komplexní modernizace panelového domu systému HK, včetně návrhu nástavby 

   Author: Hroch Jaromír; Supervisor: Hájek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Komplexní návrh obálky části výškové budovy 

   Author: Týle Lukáš; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem mé diplomové práce bylo komplexně navrhnout opláštění a střechu části výškové budovy v Londýně. Jedná se o Sky Lounge Bar v posledních dvou podlažích 183metrové budovy. Zadáním je opláštění formou lehkého obvodového ...
  • Komplexní optimalizace návrhu střešní nástavby 

   Author: Jedlička Tomáš; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Komplexní rekonstrukce panelových domů 

   Author: Rydvan Vojtěch; Supervisor: Pašek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komplexní rekonstrukce rodinného domu z minulého století 

   Author: Macek Tomáš; Supervisor: Stibůrková Běla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)