Now showing items 92-111 of 1091

  • Bazénová hala v Sušici 

   Author: Dimitrov Lukáš; Supervisor: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Biologicky odbouratelný dům 

   Author: Kec Martin; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Jůna Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce prezentuje možnosti návrhu biologicky odbouratelného domu. Zaměřuje se na použití přírodních materiálů pro nosné i nenosné konstrukce, opláštění budovy, konstrukce vnitřních příček i vhodných materiálů pro ...
  • Bodový činitel prostupu tepla masivních kotev 

   Author: Zeidler Vítězslav; Supervisor: Svoboda Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Budova autosalonu - Rychnov nad Kněžnou 

   Author: Šafránek Ondřej; Supervisor: Burgetová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Budova Univerzity v Karlových Varech 

   Author: Terezie Kratinová; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat vybranou část projektové dokumentace pro stavební povolení. Řešený objekt je budova Univerzity umístěná v Karlových Varech. Budova má 6 podlaží s plochou střechou a je umístěna ...
  • Budova vysoké školy (Thákurova 9) 

   Author: Švach Štěpán; Supervisor: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Budovy z prefabrikovaných obytných buněk - energetická náročnost a nezávislost 

   Author: Šulc Martin; Supervisor: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bydlení pro seniory se sociálním zázemím ve Verneřicích 

   Author: Březina Jan; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Handlíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   V rámci diplomového semináře zjištěno: zaměření stávajícího stavu stávající budovy, analýza možných vad a poruch se stavebně technickým průzkumem objektu. Hlavní cíle v této práci jsou návrh bydlení pro seniory (10 osob) ...
  • Bydlení pro seniory v pasivním standardu 

   Author: Čapková Šárka; Supervisor: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Bytová budova, Plzeň 

   Author: Martina Štorková; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace novostavby bytové budovy v rozsahu ke stavebnímu povolení se zaměřením na návrh skladeb kompletačních a obalových konstrukcí a návrh stavebních detailů. ...
  • Bytová vila Mrázovka 

   Author: Brunclíková Soňa; Supervisor: Jiránek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bytové domy s lehkým obvodovým pláštěm na bázi dřeva 

   Author: Prokop Radek; Supervisor: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Bytový dům 

   Author: Kubát Ladislav; Supervisor: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bytový dům 

   Author: Teršl Jakub; Supervisor: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Bytový dům 

   Author: Yosufi Mohammad Fayez; Supervisor: Gattermayerová Hana; Opponent: Jiránek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Abstraktní Tato práce prezentuje design, konstrukční řešení, strukturní analýzu a realizaci nového bytového domu v souladu s platnými českými normami. Rozsah této práce je předběžný návrh všech nosných prvků, aby byla ...
  • Bytový dům 

   Author: Lopatka Václav; Supervisor: Gattermayerová Hana; Opponent: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace novostavby bytového domu v rozsahu ke stavebnímu povolení. Bytový dům je lokalizován v Milovicích a jeho zaměření je na dostupné bydlení a bydlení pro ...
  • Bytový dům 

   Author: Salarziy Hikmatullah; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-15)
   Abstraktní Tato práce prezentuje návrh konstrukčního řešení, strukturní analýzu a realizaci nového bytového domu v souladu s platnými českými normami. Rozsah této práce je předběžný návrh všech nosných prvků, aby byla ...
  • Bytový dům "La torre di Milano" 

   Author: Skala Petr; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem práce je vytvořit projektovou dokumentaci pro stavební povolení podle předložené architektonické studie. Během celé doby vypracovávání je kladen důraz na zachování původního architektonického záměru, jak tvarového ...
  • Bytový dům - dřevostavba s využitím přírodních materiálů 

   Author: Němeček Michal; Supervisor: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bytový dům - Satalice 

   Author: Kolouch David; Supervisor: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)