Zobrazují se záznamy 1-20 z 607

  • Problematika implementace BIM do prostředí středně velké stavební firmy KONSIT a.s. 

   Autor: Ladislav Heřmánek; Vedoucí práce: Polák Karel; Oponent práce: Polcar Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Diplomová práce se zabývá problematikou implementace BIM do prostředí středně velké stavební firmy. Charakteristickým reprezentantem pro tuto práci je zvolena firma KONSIT a.s., ve které autor pracuje. Cílem práce je stručně ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Libuš 

   Autor: Monika Hofmeisterová; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
   Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu Bytový dům Libuš na základě předané projektové dokumentace. Projekt obsahuje posouzení předané dokumentace, zpracování návrhů technologické, prostorové ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům - VIVUS Žižkov 

   Autor: Matěj Petráček; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Chorvátovič Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
   Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením bytového domu VIVUS Žižkov. Autor posuzuje úplnost a správnost projektové dokumentace. Dále se autor zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou ...
  • Možnosti využití umělé inteligence v oblasti BOZP 

   Autor: Michal Přibyl; Vedoucí práce: Kovářík Michal; Oponent práce: Petřík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
   Tato diplomová práce se věnuje analýze a experimentálnímu využití umělé inteligence (AI) v oblasti BOZP ve stavebnictví. V teoretické části je rozveden princip fungování umělé inteligence a její aktuální aplikace ve ...
  • Stavebně technologický projekt - Byty Remarovna Písek 

   Autor: Kateřina Vlasatá; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Valach Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
   Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu Bytového domu Kovářov. Autorka se zabývá prostorovou, technologickou i časovou strukturou výstavby objektu. Cílem práce je především navržení časového a ...
  • Technické a kvalitativní požadavky na návrh a provedení hydroizolací střech 

   Autor: Matyáš Nebřenský; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Himmel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   V diplomové práci jsou popsány zásady navrhování a provádění povlakových hydroizolací plochých střech z asfaltových pásů. Zásady jsou popsány na základě požadavků ČSN a technických podkladů výrobců. Práce obsahuje posouzení ...
  • Vybrané části stavebně technologického projektu novostavby BD Mlýnská, Strakonice se zaměřením na vícekriteriální posouzení spodní stavby 

   Autor: Adam Mikeš; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Kohout Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Hlavní náplní této diplomové práce je vypracování vybraných částí stavebně technologického projektu bytového domu ve Strakonicích, kdy se autor zabývá řešením prostorové, technologické a časové struktury výstavby objektu. ...
  • Technické požadavky na geometrii bytových domů 

   Autor: Lukáš Kováčik; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Tuháček Maritn
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Diplomová práce se zaměřuje na technické požadavky geometrie obytných budov. V teoretické části je proveden rozbor právních předpisů a norem ovlivňujících geometrii. Z těchto dokumentů byly vybrány klíčové požadavky, jako ...
  • STP - Rekonstrukce burzy - Holešovická tržnice 

   Autor: Jakub Laštovka; Vedoucí práce: Polák Karel; Oponent práce: Válková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Stavebně technologický projekt – Rekonstrukce burzy – Holešovická tržnice Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením rekonstrukce historické budovy holešovické burzy. Autor posuzuje úplnost a správnost ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Hranička Living 

   Autor: Eliška Strakatá; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Kohout Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu bytového domu Hranička Living. Diplomová práce se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. Součástí práce je ...
  • Stavebně technologický projekt- Bytový dům Slivenec 

   Autor: Jan Málek; Vedoucí práce: Neumann Pavel; Oponent práce: Nepodal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu výstavby bytového domu Slivenec. Cílem je zpracování technologické, prostorové a časové struktury pro řešený objekt na základě zadávací dokumentace.
  • Problematika betonů s recyklovaným plnivem 

   Autor: Alena Králová; Vedoucí práce: Polák Karel; Oponent práce: Polcar Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Zásoby přírodního kameniva se v České republice nevyhnutelně snižují z důvodu postupného uzavírání stávajících lomů a dlouhodobého odmítavého postoje k otevírání nových lomů ze strany veřejnosti i státních orgánů. Proto ...
  • Stavebně-technologické posouzení návrhu využití dešťových vod na konkrétním projektu - Výrobní hala - Žebrák 

   Autor: Ondřej Kosař; Vedoucí práce: Polák Karel; Oponent práce: Podlahová Nina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Tato práce se zabývá stavebně-technologickým posouzení návrhu využití dešťových vod na konkrétním projektu výrobní haly v Žebráku. Úvodem práce jsou uvedeny základní legislativní požadavky na nakládání s dešťovou vodou v ...
  • Testování malty pro 3D tisk 

   Autor: Martin Hunčík; Vedoucí práce: Kovářík Michal; Oponent práce: Šídlová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Práce navazuje na vývoj malt pro 3D tisk na bázi bezcementového pojiva, provedený v bakalářské práci. Malty které v ní dosahovali nejlepší vlastnosti jsou v diplomové práci porovnány s materiály pro 3D tisk využívanými v ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům - U Krčského nádraží, Praha 4 

   Autor: Martin Buček; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Januba Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením výstavby bytového domu v ulici U Krčského nádraží, Praha 4. Autor posuzuje úplnost a správnost předané projektové dokumentace, zabývá se prostorovou, technologickou ...
  • STP - Palác Dunaj 

   Autor: Marek Babeľa; Vedoucí práce: Polák Karel; Oponent práce: Ficenec Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Stavebně technologický projekt – Palác Dunaj Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením objektu Palác Dunaj v Praze. Práce posuzuje úplnost a správnost předané projektové dokumentace, řešení prostorové, ...
  • Stavebně technologický projekt "BYTOVÉ DOMY UNHOŠŤ" 

   Autor: Nella Macková; Vedoucí práce: Jarský Čeněk; Oponent práce: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Předmětem mé diplomové práce bylo zhotovení stavebně technologického projektu výstavby „BYTOVÉ DOMY UNHOŠŤ.“ Tento projekt jsem zpracovávala z hlediska prostorových, časových a technologických požadavků. Produktem mé práce ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Lehovec 

   Autor: Pavel Matyáš; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Mikeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Tato diplomová práce pojednává o zpracování stavebně technologického projektu novostavby bytového domu v Praze Hloubětíně. V počátku práce je vytvořen seznam předané projektové dokumentace, která je posouzena dle příslušné ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům - Pardubice, Prokopka 

   Autor: Ondřej Klapka; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Hlavní náplní této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu bytového domu v Pardubicích, kdy se autor zabývá řešením prostorové, technologické a časové struktury výstavby objektu. Obsahem této práce ...
  • Stavebně technologický projekt - Obytný soubor Počernická - etapa jih 

   Autor: Jan Chalupecký; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Kohlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Autor se v této diplomové práci zabývá zpracováním stavebně technologického projektu pro novostavbu bytových domů A, B, C v obytném souboru Počernická. Autor diplomové práce se v první řadě zabýval posouzením převzaté ...