Now showing items 21-40 of 607

  • Stavebně technologický projekt - Domov pro seniory, Bor 

   Author: Martin Kroufek; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Nepodal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Náplní této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu pro realizaci výstavby objektu domu s pečovatelskou službou ve městě Bor. Obsahem diplomové práce je posouzení úplnosti a správnosti předané ...
  • Stavebně technologický projekt - Filmový ateliér Letňany 

   Author: Adéla Dlouhá; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Mandel Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Obsahem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu objektu „Filmový ateliér Letňany“. Diplomová práce se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby projektu. Cílem práce je ...
  • Stavebně technologický projekt - základní škola Lošbates 

   Author: Jan Dibala; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Lukovnikov Gleb
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Obsahem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu základní školy Lošbates. Autor se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. Cílem práce je především navržení časového ...
  • Stavebně technologický projekt - CzechGlobe - pavilon D 

   Author: Michal Kvasnička; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Říčař Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu výstavby Pavilonu D v areálu společnosti CzechGlobe. Obsahem práce je zhodnocení úplnosti a správnosti projektové dokumentace, řešení prostorové, ...
  • Stavebně technologický projekt "POLYFUNKČNÍ DŮM NA GROŠI" 

   Author: Trung Thanh Nguyen; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Cílem diplomové práce je vytvoření stavebně technologického projektu pro stavbu polyfunkčního domu „Na Groši“. Součástí stavebně technologického projektu je kontrola projektové dokumentace, zpracování prostorové, technologické ...
  • Stavebně technologický projekt SUNSET Nebušice a řešení adaptace objektů na obnovitelné zdroje energie 

   Author: Štěpán Černický; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Matyáš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Stavebně technologický projekt SUNSET Nebušice a řešení adaptace objektů na obnovitelné zdroje energie Tato diplomová práce se předně zabývá stavebně technologickým řešením komplexu řadových domů v pražské městské části ...
  • Adaptace stavebního trhu na certifikaci LEED V4.1 

   Author: Lucia Petrášová; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Chlubna Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Hlavním cílem této diplomové práce je prozkoumat míru, do jaké se stavební odvětví dokázalo přizpůsobit nové verzi Certifikace LEED v4.1 a přijmout nové standardy a postupy, které tato aktualizovaná verze přináší. Teoretická ...
  • Možnosti využití dronů pro vizuální kontrolu staveb v prostorově stísněných podmínkách 

   Author: Jiří Hauer; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Kalabis David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout a zkonstruovat bezpilotní letadlo (kvadrokoptéra), které bude v praxi schopno pořizovat letecké snímky ve stísněných a nepříznivých podmínkách. První část diplomové práce je věnována ...
  • Stavebně technologický projekt - Provozní budova Metrans 

   Author: Jiří Alexa; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Pán Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením provozní budovy v ulici Podleská v Praze v Uhřiněvsi. Autor posuzuje úplnost a správnost projektové dokumentace a zabývá se prostorovou, technologickou a časovou ...
  • Návrh opatření BOZP na výstavbu bytového domu Albatros Kbely v Praze 

   Author: Ksenia Smirnova; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Yuryeva Kristina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Uvedená diplomová práce se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci během realizace bytového domu Albatros Kbely. V první části diplomové práce autor popisuje, proč se zabýváme bezpečností práce a jaké jsou nejčastější ...
  • Optimalizace tvorby digitálního informačního modelu ve vztahu ke koordinaci a výkazu výměr 

   Author: Petr Zavadil; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Vyčítal Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou kvality digitálních informačních modelů z hlediska jejich využitelnosti pro provádění prostorové koordinace a výkazu výměr z modelu. V teoretické části autor popisuje náplň práce ...
  • Stavebně technologický projekt - firemní sídlo BRT servis s.r.o., Zlatníky - Hodkovice 

   Author: Jan Žďárský; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-16)
   Hlavní náplní a předmětem diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu realizace výstavby firemního sídla společnosti BRT servis s.r.o. ve Zlatníkách. Obsahem této práce je posouzení úplnosti a správnosti ...
  • Stavebně technologický projekt – Rezidence Nová Zavadilka Jaroměř 

   Author: Martin Řičař; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Kryštof Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   Obsahem diplomové práce je zpracování stavebně technologického postupu výstavby bytového domu v Jaroměři. Diplomová práce obsahuje posouzení úplnosti a správnosti předané projektové dokumentace, vypracování prostorové, ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům V Dílcích, Mělník 

   Author: Andrea Reimitzová; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Lucuk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-16)
   Tato diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu – bytového domu V Dílcích, Mělník. Na úvod se autor věnuje posouzení předané projektové dokumentace. Dále řeší strukturu prostorovou, technologickou ...
  • Stavebně technologický projekt - Modřanský cukrovar bytový dům A 

   Author: Markéta Veselá; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Dubík Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-16)
   Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením výstavby bytového objektu v Praze, Modřanech. Autor práce se zabývá úplností a správností předané projektové dokumentace, zabývá se prostorovou, technologickou ...
  • Plán BOZP při výstavbě bytových domů 

   Author: Eliška Poláková; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Boroš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   Autor se v práci zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci při výstavbě bytového domu. V práci jsou popsány obecné znalosti o bezpečnosti, které uvádí zákony a nařízení vlády. Obecné požadavky jsou dále zapracovány ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytové domy "KASÁRNA" II. etapa 

   Author: Petr Kotek; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Lucuk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na sestavení stavebně-technologického projektu na projektovou dokumentaci bytových domů C1 a A2 v rámci areálu „KASÁRNA“ II. etapa v Trutnově v Chodské ulici. V diplomové práci se autor ...
  • Možnosti využití protihlukových stěn pro výrobu elektrické energie 

   Author: Lukáš Pilík; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Calda Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   Diplomová práce se zaměřuje na možnosti využití protihlukových stěn k výrobě elektrické energie. V teoretické části shrnuje technické, technologické a právní požadavky a současné možnosti výstavby fotovoltaických elektráren. ...
  • Trvanlivost pojiva na bázi kombinace cementu a sulfátovápenatého pojiva 

   Author: Jan Konvalinka; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Šídlová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Diplomová práce se zabývá trvanlivostí pojiva na bázi kombinace cementu a sulfátovápenatého pojiva. Cílem práce je navrhnout experiment k ověření degradace kombinace cementového a sulfátovápenatého pojiva v různých ...
  • Možnosti využití zastavěného území liniových staveb pro umístění fotovoltaických panelů 

   Author: Jan Machač; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Calda Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Diplomová práce pojednává o možnosti zastřešení pozemních komunikací fotovoltaickou elektrárnou a zpracovává technologickoekonomický pohled na problematiku. Teoretická část se věnuje tématu energetiky v Evropské unii a ...