Now showing items 1-1 of 1

  • Garance udržitelnosti staveb v areálech 

   Author: Adam Arlt; Supervisor: Šrytr Petr; Opponent: Sopr Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Autor se zabývá identifikací problematiky územně plánovací činnosti v rámci areálů. Konkrétně se pak zabývá zpřehledněním problematiky územní studie areálu, stavu a rozvoje inženýrských prvků a další prvků technické ...