Now showing items 1-2 of 2

  • Elektronizace a automatizace tvorby plánu BOZP na staveništi 

   Author: Tomáš Pils; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Kouba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením programu pro elektronickou tvorbu plánu BOZP na staveništi na základě vybraných parametrů. Důvodem vzniku je fakt, že se stále objevují plány, které nereflektují současnou legislativu ...
  • Posuzovací konfigurátor skladeb podlah 

   Author: Václav Štěrba; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Bujárek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se věnuje vytvoření orientačního konfigurátoru skladeb podlah pro rychlou orientaci a pomoc projektantům zvolit nejvhodnější variantu podlahy při konkrétních kritériích z produktů napříč jednotlivých firmami. ...