Now showing items 1-1 of 1

  • Technologický postup pro robotické nanášení zdící malty 

   Author: Ondřej Vampola; Supervisor: Usmanov Vjačeslav; Opponent: Šafrata Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Diplomová práce je zaměřena na vývoj robotické technologie nanášení zdící malty. S ohledem na danou problematiku byl nejprve prozkoumán současný stav problematiky a pak navrhnut technologický postup včetně obecného návrhu ...