Now showing items 1-1 of 1

  • Porovnání variant dálniční vozovky z hlediska volby technického řešení, životního cyklu a časového harmonogramu 

   Author: Dominik Bakos; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Navrátil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   V úvodní části se diplomová práce zaměřuje na porovnání současného zadávání veřejných zakázek. U nás se tyto zakázky zadávají formou měřeného kontraktu, Design and Build mechanismu a formou PPP projektu. Práce popisuje ...