Now showing items 1-1 of 1

  • Zařízení staveniště v komplikovaných podmínkách průmyslových areálů 

   Author: Konvrzková Kristina; Supervisor: Šrytr Petr; Opponent: Krejčí Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Diplomová práce popisuje funkci a klasifikaci zařízení staveniště, požadavky na jeho návrh, realizaci a provoz neboť bez podrobného zpřehlednění a rozboru není možné navrhnout funkční a efektivní zařízení staveniště. Práce ...