Now showing items 1-1 of 1

  • Zabezpečovací systémy občanské stavby 

   Author: Šindelářová Zuzana; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Nečesaný Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato bakalářská práce s názvem "Zabezpečovací systémy občanských budov" se věnuje zabezpečovacím systémům v běžné praxi a modelovému zabezpečení fakulty stavební ČVUT v Praze. Nejprve se věnuji zabezpečení budov obecně, ...