Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza postupů a metod obranného plánování České republiky 

   Author: Kateřina Huclová; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku obranného plánování. Cílem je popsat obranného plánování České republiky, ale také NATO a Evropské unie. Je to z toho důvodu, že Česká republika je členem obou zmíněných ...
  • Komparace mapy radonového indexu ČR a nově určených oblastí s možným zvýšeným ozářením z radonu podle vyhlášky č. 422/2016 Sb. 

   Author: Kristýna Stočesová; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Havránková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-03)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení souladu údajů uvedených v mapě