Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza nepravdivých oznámení trestného činu loupeže 

   Author: Prchal Jakub; Supervisor: Šovar Jiří; Opponent: Ralbovská Dana Rebeka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Cílem této bakalářské práce bylo popsat jednotlivé prvky smyšleného oznámení trestných činů loupeží. K vypracování byla zvolena metoda komparace jednotlivých smyšlených prvků těchto oznámení. V teoretické části byl popsán ...