Now showing items 1-12 of 12

  • Diagnostika vad na dolní končetině a terapie metodou senzomotorické stimulace 

   Author: Burešová Michaela; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Diagnostika vad na dolní končetině a terapie metodou senzomotorické stimulace 

   Author: Burešová Michaela; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Fyzioterapie plochonoží u pacientů dětského věku 

   Author: Linhartová Elizabeth; Supervisor: Hájková Simona; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předložená bakalářská práce se bude zabývat problematikou plochonoží u dětí mladšího školního věku a prevencí vzniku této diagnózy. Součástí práce bude soubor cviků určených k ovlivnění ploché nohy v podobě brožury. V ...
  • Fyzioterapie u pacientů po transplantaci jater 

   Author: Pilátová Kateřina; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Předmětem bakalářské práce bylo souhrnné zpracování fyzioterapeutické péče o pacienty po transplantaci jater s důrazem na respirační fyzioterapii a specifický terapeutický přístup k pacientovi po stránce psychosomatické. ...
  • Hallux valgus bilaterálně- fyzioterapeutický přístup po operační korekci 

   Author: Gotthardtová Pavla; Supervisor: Novotná Irena; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta sportovce po traumatu kolenního kloubu 

   Author: Velebná Andrea; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Komplexní fyzioterapie plochonoží 

   Author: Charvátová Gabriela; Supervisor: Novotná Irena; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Porovnání efektu metody Pilates s metodou analytických cvičení při ovlivnění svalových dysbalancí u jedinců se sedavým způsobem zaměstnání. 

   Author: Norková Eliška; Supervisor: Novotná Irena; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Životní styl s převažujícím trávení času vsedě je v dnešní době velice často diskutovaným fenoménem, který se týká čím dál tím větší části populace. Spolu s nedostatkem pohybu má vliv na vznik celé řady zdravotních obtíží, ...
  • Úloha fyzioterapie při zvýšení soběstačnosti u seniorů s hypokinezí. 

   Author: Ivanova Anna; Supervisor: Novotná Irena; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Bakalářská práce se věnuje problematice snížené soběstačnosti u vybraných geriatrických pacientů s omezenou pohybovou schopností a možnostmi zvýšení stupně jejich samostatnosti v plnění všedních denních činností prostřednictvím ...
  • Vliv bikram jógy na vadné držení těla 

   Author: Šplíchalová Anežka; Supervisor: Hájková Simona; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vliv sportovního lezení na hluboký stabilizační systém u dětí mladšího školního věku 

   Author: Pelikánová Gabriela; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem sportovního lezení na hluboký stabilizační systém (dále HSS) dětí mladšího školního věku. Práce popisuje čtyřměsíční trénink osmi probandů, pravidelně navštěvující kurzy lezení pro děti a ...
  • Využití tapů v rehabilitaci pohybového aparátu 

   Author: Šobová Aneta; Supervisor: Hájková Simona; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)