Now showing items 1-12 of 12

  • Analýza a komparace povodňových událostí v ORP Beroun v letech 2002 a 2013 

   Author: Bayerová Anežka; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Černý Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Cílem bakalářské práce bylo provedení analýzy a následné komparace průběhu a následků povodní, které zasáhly území obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Beroun v letech 2002 a 2013. K vypracování byly využity metody ...
  • Analýza možného ohrožení zvláštními povodněmi 

   Author: Mitiska Lukáš; Supervisor: Melicharová Michaela; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza rizik firmy Mifer s.r.o. a návrh řešení konkrétních krizových postupů pro nejvýraznější hrozby 

   Author: Mirovský Petr; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Hes Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Základním určením této práce je zpracovat analýzu rizik podniku Mifer s.r.o. ve vztahu k vnitřním a vnějším vlivům objektu. Jedná se o podnik s různými výrobními technologiemi, kdy během narušení jejich správného procesu ...
  • Analýza rizik podniku Zbirovia a.s. ve Zbiroze 

   Author: Kuglerová Daniela; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce na téma Analýza rizik podniku Zbirovia, a. s. ve Zbiroze, se zabývá problematikou hrozeb a ohrožení výše zmíněného objektu. Podnik patří mezi hlavní české výrobce ručního řemeslnického nářadí a výkovků. ...
  • Analýza rizik skladu firmy CEVA logistics a vypracování návrhu opatření pro řešení vybraných mimořádných událostí 

   Author: Krupička Jakub; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Černý Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Předmětem této práce je zpracovat analýzu rizik skladu firmy Ceva Logistics, která skladuje nebezpečné látky i obyčejné zboží, a zpracování návrhu opatření pro řešení vybraných mimořádných událostí. Cílem práce je vygenerovat ...
  • Česká pošta, s.p. jako subjekt kritické infrastruktury a její činnost při reakci na mimořádnou událost 

   Author: Novotná Barbora; Supervisor: Šlechta Petr; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Předmětem bakalářské práce je Česká pošta, s. p. jako subjekt kritické infrastruktury. Se službami České pošty, s. p. se setkává téměř každý. K této problematice je ve veřejně dostupných zdrojích málo informací. Teoretická ...
  • Možnosti a způsoby ochrany obyvatelstva před povodněmi v Praze 

   Author: Preiningerová Šárka; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ochrany obyvatelstva před povodněmi v hl. m. Praze. Práce má teoreticko - empirický charakter, je využito literárních zdrojů a praktických zkušeností, které jsem získala téměř ...
  • Ochrana obyvatelstva před lesními požáry 

   Author: Petřivý Tomáš; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Černý Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Plánování a realizace procesu rekrutace lidských zdrojů v rámci Armády České republiky 

   Author: Poláček Jaroslav; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Košner Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Náplní této práce bude analýza plánování a realizace procesu získávání nových vojáků z povolání. Cílem práce bude analyzovat výchozí podmínky, možnosti, úskalí a výslednost procesu rekrutace v AČR. V teoretické části budou ...
  • Povodně a protipovodňová opatření v Libereckém kraji s přihlédnutím ke zkušenostem v roce 2010 

   Author: Kurelová Monika; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Novák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Problematika zábavní pyrotechniky 

   Author: Milotová Michaela; Supervisor: Koubík Karel; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Téma bakalářské práce je Problematika zábavní pyrotechniky. Cílem bakalářské práce je nastínit problematiku zábavní pyrotechniky a zjistit u dětí informovanost v oblasti zábavní pyrotechniky. Teoretická část pojednává o ...
  • Řešení mimořádných událostí při přepravě nebezpečných látek dle Dohody ADR z pohledu Policie ČR. 

   Author: Podešvová Lucie; Supervisor: Šulc Vladimír; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)