Zobrazují se záznamy 1-20 z 252

  • Klasifikace kvality vozovky 

   Autor: Martin Lank; Vedoucí práce: Friedjungová Magda; Oponent práce: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Automatické vyhodnocování kvality vozovky může být užitečné jak správním orgánům, tak i těm účastníkům silničního provozu, kteří vyhledávají vozovky s kvalitním povrchem pro co největší potěšení z jízdy. Tato práce se ...
  • Architektúra prostredia pre streamové spracovanie veľkých dát 

   Autor: Maroš Kramár; Vedoucí práce: Kuchař Jaroslav; Oponent práce: Petr Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Spracovanie veľkých dát prežíva v súčastnosti veľký rozmach vďaka internetovým službám a sociálnym médiám. Snaha urýchľovať analýzu a mať k dispozícií výsledky v čo najkratšom možnom čase prináša so sebou nové výzvy a ...
  • Odhad Fundamentálního diagramu z evakuačních experimentů 

   Autor: Juraj Kmec; Vedoucí práce: Hrabák Pavel; Oponent práce: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Fundamentální diagram je důležitou charakteristikou toku chodců, která umožňuje inženýrům posuzovat maximální kapacitu chodcovských zařízení. Klasické metody odhadu fundamentálního diagramu používají analytické aproximace ...
  • Použití evolučních algoritmů pro navigaci v bludišti 

   Autor: Jiří Němeček; Vedoucí práce: Olšák Miroslav; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce se zabývá generalizací agenta pro vyhledávání cesty v bludišti, použitím neuronových sítí učených evolucí, nazývaných Genetické Neuronové Sítě (GNN). Práce zkoumá vícero evolučních přístupů a srovnává jejich ...
  • Automatická detekce přeložených textů 

   Autor: Jan Peřina; Vedoucí práce: Klouda Karel; Oponent práce: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato bakalářská práce zkoumá možnosti detekce přeložených částí textu společně s možnostmi dohledání původu těchto textů na internetu. V práci je zopakován experiment s vybranou metodou pro detekci strojových překladů. ...
  • Predikce náhlého nárůstu zátěže na webovém serveru 

   Autor: Jan-Jakub Fleišer; Vedoucí práce: Vondra Tomáš; Oponent práce: Šimánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce prozkoumává prediktivní metody pro náhlé špičky pozorované na webových serverech zpravodajských aplikací pro účely autoškálování. Logy webových serveru zpravodajské aplikace jsou analyzovány a jednotlivé řady ...
  • Predikce signálu na finančních trzích pomocí analýzy časových řad 

   Autor: Bohumil Miláček; Vedoucí práce: Kuznetsov Stanislav; Oponent práce: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Práce se zaměřuje na analýzu nejvhodnějších typů finančních časových řad pro Machine learning na predikci buy/sell signálů. Data vybraná pro tuto práci byly akcie, konkrétně TSLA, AAPL, MSFT. Byla vzata jejich Tick data, ...
  • AutoML přístup v doporučujících systémech 

   Autor: Daniil Pastukhov; Vedoucí práce: Kuznetsov Stanislav; Oponent práce: Vančura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Ve všech oblastech strojového učení, stejně jako v doporučovacích systémech, není snadné rozhodnout, který model by měl být v daném kontextu použit. Doporučovací systémy jsou softwarové nástroje, které se snaží předpovědět, ...
  • Algoritmy pro odvození vah produktů na základě vah celých objednávek s chybovostí 

   Autor: Michael Olšavský; Vedoucí práce: Horský Martin; Oponent práce: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce se zabývá výpočtem vah produktů z naměřených vážení celých objednávek, jejichž obsah je předem známý. Úloha je přeformulována na hledání řešení soustavy lineárních rovnic s náhodnými veličinami jakožto proměnnými. ...
  • Predikce časoprostorových dějů pomocí umělých neuronových sítí 

   Autor: Jiří Pihrt; Vedoucí práce: Šimánek Petr; Oponent práce: Hrabáková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce aplikuje metody predikce časoprostorových dějů na problém predikce pohybu účastníků provozu pro autonomní vozidla. Sekvence umělých rasterizovaných snímků z ptačího pohledu jsou použity jako vstup do neuronových ...
  • Car Counter 

   Autor: Richard Vacenovský; Vedoucí práce: Benešová Alisa; Oponent práce: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato bakalářská práce řeší problém sledování objektů z kamerových záznamů. Cílem je vytvořit systém, který na základě kamerových záznamů bude počítat projíždějící vozidla. Dále je cílem analyzovat dostupné otevřené zdroje, ...
  • Sémantické sítě matematických znalostí 

   Autor: Ondřej Šodek; Vedoucí práce: Kalvoda Tomáš; Oponent práce: Dombek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním matematických pojmů do podoby sémantické sítě a využití těchto vztahů k obohacení výsledné vizualizace těchto matematických pojmů. Za tímto účelem byl vytvořen program zpracovávající ...
  • Detekce podvodných finančních výkazů v KB 

   Autor: Michal Šolc; Vedoucí práce: Ditrich Josef; Oponent práce: Smítková Janků Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce zkoumá možnosti detekce podvodných finančních výkazů. Cílem práce je najít vhodný přístup k detekci podvodných finančních výkazů v Komerční bance. V rešeršní části jsou ukázany přístupy k detekci navržené několika ...
  • Neuronove site na grafech zohlednujici casovy aspekt v kyberneticke bezpecnosti 

   Autor: Anton Bushuiev; Vedoucí práce: Procházka Pavel; Oponent práce: Olšák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Žít v dynamickém světě znamená řešit časově závislé úlohy. Avšak moderní nástroje pro strojové učení na grafech jsou především navržené pro statické sítě. Proto se v této závěrečné práci detailně zabývám problematikou ...
  • Modelování a vlastnosti autoregresních procesů 

   Autor: Artem Tokarevskikh; Vedoucí práce: Dedecius Kamil; Oponent práce: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Problematika streamovaných dat přitahuje v poslední době mnoho pozornosti v odvětvích jako jsou IoT, sociální sítě či elektronický obchod. Jde o data, která jsou svými zdroji kontinuálně generovaná a je potřeba je zpracovávat ...
  • Multi-agentní hledání cest pro dynamické cíle v zobecnění hry Pac-man 

   Autor: Lukáš Kameník; Vedoucí práce: Surynek Pavel; Oponent práce: Kleprlík Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tato bakalářská práce řeší problém multi-agentního hledání cest s pohyblivými cíli v zobecnění hry Pac-man. Cílem práce je navrhnout metodu pro plánování pohybu více Pac-manů, kteří pronásledují vystrašené duchy. U Pac-manů ...
  • Statistické modelování časových řad souvisejících s Covid-19 

   Autor: Oleh Kuznetsov; Vedoucí práce: Dedecius Kamil; Oponent práce: Žemlička Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   V letech 2020-2021 zažívá celý svět potíže způsobené globální epidemií nového viru SARS-CoV-2. Cílem této práce je statistická analýza časových řad souvisejících s pandemií COVID-19 v České republice a zkoumání využitelnosti ...
  • Hledání disjunktních cest v nerovinném prostředí 

   Autor: Petr Michalíček; Vedoucí práce: Surynek Pavel; Oponent práce: Kleprlík Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Kooperativní hledání disjunktních cest je varianta problému multiagentního hledání cest, při kterém je zadán prostor a množina obsahující několik párů se startovní a cílovou pozicí z prostoru. Úkolem je nalézt vrcholově-disjunktní ...
  • Lokální a systematické algoritmy pro řešení zobecněné varianty Sudoku 

   Autor: Marek Nevole; Vedoucí práce: Surynek Pavel; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Cílem této práce bylo aplikovat současné algoritmy systematického a lokálního prohledávání na zobecněné variantě hry Sudoku modelované jako problém splňování omezení. Otázkou bylo, který přístup bude dosahovat lepších ...
  • Kompilace multi-agentní kolektivní konstrukce ve hře Minecraft 

   Autor: Martin Rameš; Vedoucí práce: Surynek Pavel; Oponent práce: Legerský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tato bakalářská práce zkoumá současné přístupy k přesným řešením problému multi-agentní kolektivní konstrukce, s důrazem na tří-rozměrné struktury, postavené agenty přenášejícími v mřížce bloky, za předpokladu přítomnosti ...