Zobrazují se záznamy 1-20 z 140

  • Využití rozšířené reality pro vizualizaci zaniklé obce Zhůří 

   Autor: František Mužík; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Brus Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem této diplomové práce je vizualizace zaniklé šumavské obce Zhůří s využitím rozšířené reality sledované v prostředí mobilní aplikace vytvořené v herním enginu Unity. Součástí aplikace je taktéž mapa a sekce s historickými ...
  • Využití strojového učení v oblasti geodézie a kartografie 

   Autor: Jan Kučera; Vedoucí práce: Pytel Jan; Oponent práce: Doubrava Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato práce se věnuje tématu strojového učení a jeho možného využití do jiných oblastí jako je geodézie. V první části práce je rozebrána stručná a základní teorie a v části druhé je pak část praktická zaobírající se ...
  • Geometrický plán z pohledu zpracování v různém geodetickém software 

   Autor: Sabina Kličková; Vedoucí práce: Tauchman Martin; Oponent práce: Valenta Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem diplomové práce je postup tvorby geometrických plánů a porovnání postupů v různých geodetických výpočetních programech. V diplomové práci jsou tvořeny dvě varianty geometrických plánů: Geometrický plán pro rozdělení ...
  • Zhodnocení a inovativní vyrovnání map prvního vojenského mapování 

   Autor: Monika Křížová; Vedoucí práce: Janata Tomáš; Oponent práce: Třasák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Diplomová práce se skládá ze dvou částí. V první části se zabývá vyrovnáním map prvního vojenského mapování metodou thin plate spline. V práci je popsán postup, jímž byla vytvořena bezešvá mapová vrstva z naskenovaných ...
  • Zpracování a analýza dat z absolutních gravimetrů pomocí aplikace v Python 

   Autor: Jakub Šimek; Vedoucí práce: Kostelecký Jakub; Oponent práce: Lederer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvářením aplikace pro zpracování dat z absolutních gravimetrů FG5 a FG5X od firmy Micro-g LaCoste. V úvodu je shrnuto, co je gravimetrie a k čemu slouží. Poté je popsán absolutní gravimetr ...
  • Využití konceptu BIG data v oblasti Geodézie a Kartografie 

   Autor: Martin Vajner; Vedoucí práce: Pytel Jan; Oponent práce: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem diplomové práce je analýza využití nástrojů pro zpracování Big data v oblasti geodézie a kartografie. Práce je zaměřena na využití analytického nástroje Apache Spark (sparc.apache.org) používaného spolu s programovacím ...
  • Státní zámek Valeč (Karlovy Vary) - měřická dokumentace skleníku 

   Autor: Sabina Belecká; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Chmelíř Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Diplomová práce se zabývá měřickou dokumentací skleníku v areálu Státního zámku Valeč. Toto téma vzniklo ve spolupráci se správou zámku a pracovníkem Národního památkového ústavu. Na začátku práce je popsána lokalita a ...
  • Využití cloudových a softwarových nástrojů pro zpracování dat DPZ 

   Autor: Svetlana Usik; Vedoucí práce: Pacina Jan; Oponent práce: Roučková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Diplomová práce se zabývá problematikou zpracování dat DPZ v desktopovém a cloudovém softwaru. Práce popisuje teoretické základy DPZ, poskytuje přehled o datech a softwarech pro jejich zpracování. Pro práci byla použita ...
  • Návrh autonomního sensoru polohy a druhotného určení parametrů atmosféry s využitím low-cost GNSS přijímače 

   Autor: Lukáš Běloch; Vedoucí práce: Vyskočil Zdeněk; Oponent práce: Václavovic Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato práce se věnuje návrhu a realizaci Low-cost GNSS zařízení pro autonomní sledování polohy a určení parametrů atmosféry. Úvodní část se zabývá samotnou technologií GNSS, popisem komunikačních protokolů a návrhem GNSS ...
  • Zpracování a vizualizace laserových dat z expedice Maroko 2020 

   Autor: Lukáš Fogl; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Diplomová práce se zabývá dokumentací historického objektu za pomoci malých laserových skenerů a prezentací výsledků v prostřední virtuální reality. Zaměřena a zpracována byla synagoga v osadě Bni Sbih, oblast Drâa-Tafilalet ...
  • Dům č.p. 506 Krále Jiřího z Poděbrad (Cheb) - dílčí měřická dokumentace krovu 

   Autor: Petr Kučera; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Chaloupka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá měřením a tvorbou modelu historického krovu domu č. p. 506 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu. Krov byl zaměřen skenovacím systémem a vybrané dílčí prvky krovu byly nasnímány fotoaparátem ...
  • Měřická dokumentace krovu metodou 3D skenování - specifika sběru a zpracování dat 

   Autor: Jiří Mrkvička; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Zíma Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato práce pojednává o vyhodnocení a úpravě bodového mračna historického krovu v Chebu pořízeného jednoduchým laserovým skenerem. Práce má sloužit jako návod pro zpracování mračna za účelem získání vhodných výsledků ...
  • Dokumentace opuštěné americké letecké základny z 2.světové války Bluei East II v Grónsku 

   Autor: Jan Hrubý; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem opuštěných amerických vojenských základen v Grónsku, především leteckou vojenskou základnou Bluie East II. Cílem je zpracování pořízených dat z expedice z roku 2019 a následné vytvoření ...
  • Webový GIS přírodních katastrof 

   Autor: Marek Hoffmann; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Jankovský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou webové kartografie a GIS s aplikací na výskyt a důsledky přírodních katastrof ve světě. Teoretická část je věnována přehledu informací o existujících pramenech literatury a již ...
  • Tvorba digitálního modelu zaniklé obce Přísečnice 

   Autor: Barbora Vurbsová; Vedoucí práce: Vyskočil Zdeněk; Oponent práce: Šádek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Diplomová práce popisuje průběh modelování již zaniklé obce Přísečnice, na jejímž místě se dnes nachází stejnojmenná vodní nádrž. Práce obsahuje částečné vyobrazení historie města a života v něm. Součástí práce je i obecný ...
  • Možnosti detekce archeologických památek pod vodou 

   Autor: Denisa Beliančinová; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Diplomová práca sa vo väčšej miere zaoberá témou dokumentácie objektov pod vodnou hladinou, zväčša využitím sonarového prieskumu. Okrajom sa dokumentácia týka využitia laserového skenovania a fotogrametrie pri dokumentácií ...
  • Klasifikace vybraných tříd pokrytí území z CORINE systému s využitím družicových dat Sentinel-2 

   Autor: Lucie Stará; Vedoucí práce: Halounová Lena; Oponent práce: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Diplomová práce se věnuje klasifikaci problematických tříd zavlažovaná orná půda, pastviny a přírodní travní porosty. Klasifikace byla provedena ve třech evropských lokalitách (Španělsko, Makedonie, Turecko). Kromě optických ...
  • Analýza geodat pro tvorbu informačního modelu budov (BIM) 

   Autor: Josef Pudil; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Diplomová práce je zaměřena na vytvoření 3D modelu kostela Všech svatých v obci Heřmánkovice. Pořízena byla data z laserového skeneru statického a mobilního, a dále i fotogrammetrická data z pozemního měření a dronu. Cílem ...
  • Virtuální skansen - prezentace modelů venkovských stavení 

   Autor: Eva Frommeltová; Vedoucí práce: Soukup Petr; Oponent práce: Čábelka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá vizualizacemi 3D modelů venkovských stavení v prostředí webových stránek a virtuální reality. V rámci práce byl vytvořen digitální model stavení Kundratice č.p. 60 s využitím plánové dokumentace ...
  • Rozdíly výšek v systémech Bpv a EGM96 na základě modelů kvazigeoidu CR2005 a QGZÚ-2013 a dat GNSS-nivelace 

   Autor: Zuzana Vaňková; Vedoucí práce: Holešovský Jan; Oponent práce: Sebera Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato práce se zabývá výškovými systémy Bpv a EGM96. Vznikla za účelem zjistit rozdíl výšek pro ČR mezi těmito systémy pro potřeby civilního letectví. Výpočet výškového rozdílu je realizován jako rozdíl odlehlosti geoidu a ...