Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj aplikace pro autonomní mapování dna vodních ploch 

   Author: Urik Jaroslav; Supervisor: Lukeš Zdeněk; Opponent: Kubricht Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Diplomová práce se zabývá vývojem softwaru sloužícímu k autonomní navigaci plavidla mapujícího dno vodního tělesa. Hlavním cílem projektu je automatizace postupu a snížení nároků na schopnosti uživatele ovládajícího plavidlo ...